Tworzymy blok dynamiczny drzwi

Do zaprojektowania w formacie dwg są drzwi o wymiarach podanych w tabeli, zbliżone wyglądem do poniższego rysunku. Element dostępny jest w 4 typach odpowiadającej szerokości nominalnej. Potrzebny jest zarówno widok z góry jak i z przodu/tyłu oraz odmiana lewo- i prawostronna. Aby ułatwić wstawianie elementu do projektu architektonicznego element powinien wyrównywać się do zaprojektowanych wcześniej ścian lub otworów drzwiowych.

Jako przykład użyjemy drzwi firmy PROSBUD.

drzwi prosbud

Oznaczenia symboli powyższego rysunku:

 • Ss - Szerokość skrzydła;
 • Hs - Wysokość skrzydła
 • S* - Szerokość w świetle ościeżnicy
 • H* - Wysokość w świetle ościeżnicy
 • Sd - Szerokość ościeżnicy
 • Hd - Wysokość ościeżnicy
 • So - Wymagana szerokość otworu w murze
 • Ho - Wymagana wysokość otworu w murze
 • Gs - Grubość skrzydła
 • Sw - Szerokość we wrębie
 • Gw - Głębokość wrębu
 • Hw - Wysokość we wrębie

 

Tworzenie bloku bazowego

Tworzenie bloku dynamicznego należy rozpocząć od narysowania kształtu bazowego, który będzie nastepnie wzbogacony o więzy i parametry. Konieczne jest też nadanie nazwy tego bloku. Kształt bazowy mógłby mieć wymiary  dowolnego typu drzwi z tabeli, ale dla porządku przyjmuję że narysuję typ „60”. Ze względu na czasochłonność przygotowania i dużą ilość dodatkowych więzów oraz parametrów pominięte zostanie tworzenie ośnieżnicy.

Przystępuję do utworzenia kształtu drzwi typ „60” za pomocą podstawowych kształtów ZWCADa (polilinia, prostokąt,…) i narzędzi modyfikacyjnych (kopiuj, przesuń, obróć, odsuń, …). Rysuję zarówno rzut z tyłu oraz z góry (widok z przodu utworzymy później eliminując niewodoczne linie). Proponuję uzywać do rysowania obiektów będących poliliniami, co ułatwi późniejsze wskazywanie obiektów. Dokładne wymiary kształtów nie podanych w tabeli nie sa istotne lecz dla ułatwienia podaję przybliżone na obrazku poniżej. Podobnie punkt rozpoczęcia rysunku oraz punkt bazowy – nie są teraz istotne i zostaną okreslone później.

 

blok dynamiczny drzwiObrysowane zdjęcie drzwi

 

Kolejnym krokiem jest utworzenie bloku o nazwie Drzwi z narysowanych elementów, korzystając z polecenia BLOK (_BLOCK). Jednostki bloku warto ustawić na mm gdyż w takich rysuję.

 

tworzenie bloku