biuro@zwcad.pl

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

Wstawia punkty poprzez import ich współrzędnych z zewnętrznego pliku *.csv. Dodatkowo może je połączyć liniami lub splajnem.

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

 

Ikona:  6 Rysuj z pliku
Nazwa polecenia: T_ImpP
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane:  Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

 

Opis:

Po kliknięciu na ikonę otworzy się okno w którym musimy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem *.csv w którym zapisano współrzędne punktów i ich opisy w formacie takim samym jak w pliku powstałym w wyniku użycia funkcji 'Zapisz wskazane współrzędne'. Następnie możemy kliknąć 3 różne przycisku: Punkt - zostaną narysowane punkty; Linia - wczytane punkty zostaną połączone liniami; Splajn - wczytane punkty zostaną połączone splajnem. Naciśnięcie przycisku Punkt nie jest konieczne - mozna narysować same linie lub splajne bez zaznaczania punktów. Funkcję kończymy poprzez kliknięcie przycisku Zamknij.

Uwaga: Aby funkcja zadziałała poprawnie plik *.csv należy najpierw zamknąć.

 

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 1

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 2

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 3

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 4

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 5

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv 6

Synonyms: Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku CSV do ZWCAD