Pojawiła się nowa wersja ZW3D 2021. W tej odsłonie pojawiło się wiele usprawnień i kilka nowych funkcji.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w ZW3D:

Nagrywanie skryptów, po wywołaniu tej funkcji z panelu ustawienia, przypisujemy klucz i nazwę a następnie mamy możliwość nagrania kolejno wywoływanych poleceń w programie CAD. Po zapisaniu i ponownym aktywowaniu klucza program będzie odtwarzał kolejne polecenia automatycznie.

nagrywanie skryptow

 

Menadżer równań został wzbogacony o możliwość aktualizowania zewnętrznych, dołączonych plików Excela. Dzięki temu po zapisaniu zmian w pliku Excel i odświeżeniu menadżera równań program CAD aktualizuje dane.

 

tabela rownan

 

Do wielkości fizycznych dostępnych w menadżerze równań dodano dwie nowe: temperaturę i ciśnienie.

 

temperatura cisnienie

 

Szkic został wzbogacony o kilka nowych udogodnień. Jest nowy typ równania: równa krzywizna, który pozwala na lepsze dopasowanie krzywych. Program został wzbogacony o funkcje szkicu kosmetycznego, który nie może być wykorzystywany do modelowania ale np. rzutowany na płaszczyznę jako logo. Jest tez możliwość tworzenia dowolnych osi, które mogą służyć jako osie obrotu. W ustawieniach wyświetlania  możemy zaznaczyć automatyczne ukrywanie użytych szkiców, a program CAD automatycznie informuje nas o niezamkniętych powierzchniach szkicu.

szkic kosmetyczny

 

Osie odniesienia możemy tworzyć także w szkicach 3D, ponadto płaszczyznę odniesienia można teraz tworzyć z dwóch elementów takich jak: linia i płaszczyzna, a także powierzchnia łuku i płaszczyzna.

 

osie odniesienia

 

Dokumentacja 2D - pojawiła się możliwość wstawienia tabeli punktów charakterystycznych oraz wybranych wymiarów.

 

tabela puntktow

 

Modelowanie powierzchni zostało wzbogacone o możliwość przycięcia przenikających się ścian, ponadto dodano jeszcze jedną możliwość wyboru w poleceniu zaokrąglij. Jest to opcja G2, takie połączenie gwarantuje nam ten sam promień krzywizny wzdłuż wspólnej krawędzi, ponadto można zmniejszyć tolerancję, a dzięki temu wyniki naszej pracy są dokładniejsze.

sprawdzenie przenikania

 

W złożeniu pojawiła się możliwość badania odległości pomiędzy komponentami lub komponentem i kształtem, jeśli rzeczywista odległość jest mniejsza niż zakładana bezpieczna odległość, program wyświetli ja na czerwono.. Ponadto jest możliwość dodawania tzw. Wirtualnych komponentów, które nie są zapisywane w pamięci, a jedynie wyświetlane i ewentualnie uwzględniane w tabeli. Dodano także możliwości edycji wielu wiązań naraz, a także grupowania elementów złożenia w podzespoły.

sprawdzanie luzu

 

W arkuszach blach nowa opcję znajdziemy w funkcji stempel, można tworzyć własne biblioteki stempli, które możemy wstawiać po wywołaniu tego plecenia, a także wybrać ewentualne otwarcie ściany podczas tworzenia stempla. Pojawiła się też możliwość tworzenia odgięcia o 0 promieniu.

 

stempel

 

Nowy moduł ECAD, po wybraniu w ustawieniach opcji jeden obiekt na plik możemy tworzyć płytki PCB. Jest możliwość definiowania różnych obszarów takich jak: ścieżki obszary wstawiania, obszar przelotki, a także obszary wycięte i odgięcia. Po zdefiniowaniu otworów możemy  wybrać dla nich rodzaj powłoki. Po oznaczeniu schematu można zaimportować wcześniej stworzone części, które będą montowane na płytce. W module ECAD można zaimportować pliki IDF lub wyeksportować własne projekty do tego formatu. IDF jest jednym z popularnych formatów używanych do zapisywania projektów płytek PCB.

 

plytka ecb

 

Moduł CAM w module pojawiła się możliwość korzystania  z kreatora maszyny, pozwala to na stworzenie łańcucha kinematycznego i komponentów maszyny lub do edytowania już istniejących ustawień. Pojawiła się funkcja: Pełna symulacja maszynowa, która pozwala na wybranie przygotówki, części, maszyny i kontrolera CNC. Pełna symulacja pozwala na kompensację narzędzia i sterowanie prędkością symulacji, a także na wprowadzenie zewnętrznego kodu NC. W operacji tocznego zgrubnego pojawiła się możliwość zdefiniowania przygotówki jako profilu do tworzenia ścieżki narzędzia oraz nowe rodzaje płytek do noży tokarskich. Natomiast w operacji frezowaniax2 pojawiło się dopasowanie łuku do ścieżki narzędzia. Dopasować można też łuki podczas grawerowania powierzchni x5.

Pojawił się tez niezależny edytor ZW3D, służący do edycji plików znc, oraz możliwość generowania listy operacji do pliku Excel.

 kreator maszyny

 

Pobierz teraz ZW3D 2021

 

ZW3D 2021 32bit PL  ZW3D 2021 64bit PL