Poniższy artykuł zawiera opis zmian i nowości w ZW3D 2025

ZW3D to wysoce zaawansowany program CAD/CAM.

 

Poniżej z dumą prezentujemy dokładny opis zmian w najnowszej wersji naszego programu CAD - ZW3D 2025:

 1. Zaktualizowane formaty plików z podziałem na 2 translatory.
 2. Ulepszenie procesu przedefiniowanych wiązań.
 3. Szybsze wyświetlanie dużych szkiców.
 4. Dyskretna projekcja.
 5. Funkcja pusty widok.
 6. Funkcja dopasowania modelu.
 7. Menedżer połączeń.
 8. Doradca poleceń.
 9. Zoptymalizowana biblioteka materiałów.
 10. Nowa animacja.
 11. Przyspieszone wyświetlanie dużych złożeń.
 12. Nowy moduł do symulacji ruchu.
 13. Nowości w arkuszach blach.
 14. Nowości w konstrukcjach spawanych.
 15. Nowości w CAM.
 16. Porównanie wydajności weryfikacji bryłowej.
 17. Nowe analizy w module MES.

 

 

Już teraz możesz pobrać program CAD i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością.

 

Zaktualizowane formaty plików z podziałem na 2 translatory

Uaktualniono domyślne i alternatywne translatory ZW3D 2025. Poniżej można podejrzeć tabelkę wszystkich obsługiwanych formatów:

 

Numer Program Rozszerzenie pliku Domyślny translator Alternatywny translator
1  Catia V4 .model, .exp, .session  4.1.9 - 4.2.4  4.1.9 - 4.2.4 
2  Catia V5 .CATPart, .CATProduct, .CGR  V5R10 --- V5-6R2023 V5R8---V5-6R2024 
3  Catia V5_2D .CATDrawing  V5R10 --- V5-6R2023  V5R8---V5-6R2024 
4 3DExperience (CATIA V6)  .CATPart, .CATProduct  R2010x - R2023 Od V6 R2024x
5 CGR  .cgr  Od V6 R2024  Od V6 R2024x
6 NX(UG)  .prt   11 - NX 2306 11 - NX 2306 
7  Creo(Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.*   16 - Creo 10.0 16 - Creo 10.0 
8 Creo(Pro/E)_2D  .drw .drw.*  2000i - Creo 10.0   /
9 SolidWorks  .sldprt, .sldasm  98 - 2024 (tylko 64-bitowy)  98 - 2024 (tylko 64-bitowy) 
10  SolidWorks_2D .slddrw  2004 - 2024  2013-2024 (tylko 64-bitowy) 
11 SolidEdge  .par, .asm, .psm  10 - 2024  18 - 2024 
12  Inventor  .ipt, .iam  9 do 2024  .ipt (6 - 2024)
.iam (11 - 2024)
13  ACIS .sat, .sab, .asat, .asab   R1 - 2024 1.0 R1 - 2024 1.0 
14 DWG   .dwg  R11 -  R11 -
15  DXF .dxf   R11 - R11 - 
16  IGES  .ige, .iges    
17 STEP  .stp, .step, .stpz  203, 214, 242  203, 214, 242 
18 Parasolid   .x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin  Do 30.0  Do 30.0 
19 VDA  .vda     
20 Plik obrazu  .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff     
21 Plik neutralny  .z3n, .vxn     
22 PartSolutions  .ps2, .ps3     
23 STL  .stl     
24  3DXML .3dxml  4.0 - 4.3  4.0 - 4.3 
25  JT .jt  6.4-10.4  6.4-10.4 
26 OBJ  .obj     
27  Rhino .3dm  wersja 2-7   wersja 2-7 

 

 

Ulepszenie procesu przedefiniowanych wiązań

Użytkownik nie musi już krok po kroku sprawdzać wiązań. Może skorzystać za automatycznej podpowiedzi – program wskazuje przedefiniowane wiązania w formie listy.

 

Menedżer rozwiązań w ZW3D 2025

 

 

Szybsze wyświetlanie dużych szkiców

Podczas pracy na dużych projektach może być konieczne tworzenie referencji do innych obiektów. Nasz program CAD/CAM został mocno rozbudowany w tym aspekcie, umożliwiając wielokrotnie szybsze wyświetlanie dużych szkiców. 

 

Dyskretna projekcja

Do ZW3D 2025 dodano nową funkcję – Dyskretna projekcja. Jest ona dużym krokiem naprzód pod względem wydajności wyświetlania projekcji rysunku — zwłaszcza w przypadku zaawansowanych modeli. Widok projekcji dyskretnej rozróżnia niską i wysoką jakość.

 

Dyskretna projekcja w ZW3D 2025

 

 

Funkcja pusty widok

Podczas definiowania szablonu rysunku technicznego można dodać pusty widok, zawierający położenie układu i jego atrybuty. Można to wykorzystać np. do tworzenia własnych szablonów rysunków.

 

Pusty widok w ZW3D 2025

 

 

Funkcja dopasowania modelu

ZW3D zostało rozbudowane o funkcję, która umożliwia wyszukiwanie modeli w ścieżce poprzez tekst, atrybuty albo etykiety. Powstałe wyniki są układane według podobieństwa a użytkownik może przeglądać i otwierać modele bezpośrednio z poziomu listy. 

 

Menedżer połączeń

Ulepszono prezentacje relacji połączeń, dzięki czemu jest ona wyświetlana w formie drzewka, które w wygodny sposób wyświetla takie informacje jak np. funkcja czy połączenia z obiektami. Użytkownik naszego programu CAD może teraz np. sprawdzać relacje połączeń dla określonych obiektów, zespołów lub sprawdzić wszystkie załadowane relacje połączeń. 


Widok w formie drzewka w ZW3D

 

 

Doradca poleceń

Nowością w ZW3D jest funkcja doradcy poleceń, która została oparta na algorytmie uczenia maszynowego. Na podstawie wcześniejszych parametrów i aktualnych nawyków użytkownika funkcja rekomenduje kolejną operację w czasie rzeczywistym.

 

Doradca poleceń wspomagany przez SI

 

 

Zoptymalizowana biblioteka materiałów

ZW3D 2025 zostało rozbudowane o nową bibliotekę, która ułatwia zarządzanie materiałami w programie. Umożliwia ona nie tylko definiowanie materiału, ale także przypisanie wyglądu czy linii przekroju. W ramach uproszczenia połączono takie wartości jak: kolor powierzchni, mapa tekstury, wykończenie metaliczne i efekt światła w polecaniu WYGLĄD

Nowa biblioteka umożliwia m.in. poniższe operacje:

 • określenie materiału części/jednostki,
 • edycję parametrów,
 • definiowanie materiałów, nadanie im wyglądu oraz linii przekroju,
 • import albo eksport biblioteki oraz plików .txt,
 • przypisywanie wyglądu różnym częściom i jednostkom,
 • czyszczenie plików i wyglądu określonego kształtu.

 

Biblioteka materiałów w ZW3D 2025

 

 

Nowa animacja

Dzięki nowemu modułowi animacji, po zakończeniu obliczeń użytkownik może obejrzeć ruch obiektu w specjalnym odtwarzaczu. Po zakończeniu animacji można także przeprowadzić analizę danych np. w formie wykresu, możemy uzyskać maksymalną i minimalną wartość przemieszczenia.

 

Nowa funkcja animacji w ZW3D 2025

 

 

Przyspieszone wyświetlanie dużych złożeń

O ponad 50% podniesiona została wydajność wyświetlania i edycji dużych złożeń w ZW3D 2025. Poprawa tyczy się takich operacji jak wstawianie, wiązanie, szyk, przesuwanie, powiększanie i wiele innych.

 

Poprawiona wydajność dużych złożeń

 

 

Nowy moduł do symulacji ruchu

Do ZW3D dodano nowy moduł symulacji kinematycznej, która odpowiada za tworzenie symulacji ruchu na podstawie pliku części lub zespołu. Opiera się ona na takich obiektach jak korpus, przegub lub sterownik i umożliwia eksportowanie wyników takiej analizy. Dodano specjalny menedżer obiektów, który przechowuje wszystkie informacje odnośnie tworzonych symulacji.

 

Nowy moduł symulacji ruchu

 

 

Nowości w arkuszach blach

W naszym programie CAD/CAM, w module Arkusze blach, pojawiła się możliwość tworzenia skręconych profili. Rozszerzono możliwości polecenia Zegnij wzdłuż linii, dzięki którym możemy modelować różnego rodzaju zaciski. W nowej wersji kołnierze profilowe obsługują wielokrotny wybór. Dodano także możliwość tworzenia wielu kołnierzy jednym poleceniem, a wycięcie normalne można zdefiniować do bliższej lub dalszej powierzchni.

 

Gięcie blachy w ZW3D 2025

 

 

Nowości w konstrukcjach spawanych

Udoskonalono również funkcjonalność w zakresie konstrukcji spawanych począwszy od procesu projektowania poprzez logikę procesu. Dodano Kreator konstrukcji, oraz usprawniono BOM połączeń i elementów konstrukcyjnych. Jeśli tabela BOM konstrukcji jest używana do zaopatrzenia materiałowego, wybieramy regułę zaopatrzenie. ZW3D 2025 obsługuje dwie reguły połączenia: Ogólne zaopatrzenie i Cięcie.

Dodano nowe opcje tworzenia ramy 3D i łatwiejsze chwytanie elementów konstrukcyjnych. 

Do programu ZW3D 2025 wprowadzono także zamiany w zakresie domyślnych punktów kotwiczenia i łączenia ścieżek współliniowych

 

Narzędzie do tworzenia ramy 3D

 

 

Nowości w CAM

Zoptymalizowano funkcję Wykończenie narożnika oraz Obróbka ołówkowa, sprawiając, że zakres wykrywania powierzchni jest dokładniejszy i zmniejsza się częstotliwość występowania brakujących i uszkodzonych ścieżek. 

Dzięki możliwości ustawienia minimalnej wartości dla resztek poprawiono wydajność operacji.

Wprowadzono także możliwość ustawienia ujemnego marginesu w operacji toczenia, by wyeliminować margines obróbki spowodowany błędami systemu obracarek. Dodano funkcję pozycji wstawiania dla narzędzia tokarskiego.

 

Porównanie wydajności weryfikacji bryłowej

W operacji weryfikacji bryłowej mamy kilka nowych narzędzi, możemy wskazać jedna z operacji, a program pokaże nam stan obrobionej części dla tej operacji. Ponadto materiał usuwany z części wyświetla się w kolorze. Mamy też możliwość eksportu listy kolizji.

Jednak największa zmiana to wydajność symulacji przy dużych modelach i wielu operacjach.

 

Poprawa wydajności w zakresie weryfikacji bryłowej

 

 

Nowe analizy w module MES

Do ZW3D 2025 dodano nowy moduł analizy symulacji elektromagnetycznej niskiej częstotliwości. Analiza dotyczy dwuwymiarowego i trójwymiarowego statycznego pola magnetycznego, a także przejściowego pola magnetycznego, pola elektrostatycznego i pola elektrycznego przewodzonego prądem stałym.

 • Analiza elektrostatyczna - służy do obliczania dwuwymiarowego lub trójwymiarowego pola elektrostatycznego, rozkładu ładunku statycznego i przyłożonego potencjału. Może służyć do rozwiązywania wielkości takich jak potencjał, pole elektryczne, gęstość ładunku powierzchniowego i macierz pojemności.
 • Analiza przewodnictwa prądu stałego - może obliczać dwuwymiarowe i trójwymiarowe pole elektryczne w stanie ustalonym, w przewodniku przy wzbudzeniu źródła prądu lub potencjale zewnętrznym.
 • Analiza magnetostatyczna- służy do rozwiązywania dwuwymiarowych lub trójwymiarowych problemów z rozkładem statycznego pola magnetycznego. Źródłem statycznego pola magnetycznego może być prąd stały w przewodniku, statyczne zewnętrzne pole magnetyczne reprezentowane przez warunki brzegowe lub magnes trwały. Poprzez współdzielenie można obliczyć parametry, takie jak gęstość strumienia magnetycznego i wektorowy potencjał magnetyczny w przestrzeni.
 • Analiza stanów przejściowych- służy do obliczania dwuwymiarowego pola magnetycznego w dziedzinie czasu. Źródłem pola magnetycznego mogą być zmienne w czasie prądy i napięcia, które poruszają się lub nie, magnesy trwałe/cewki, które poruszają się lub nie, a także zewnętrzne obwody sprzęgające, które poruszają się lub nie. Może służyć do rozwiązywania wielkości fizycznych, takich jak siła, moment obrotowy, siła elektromotoryczna w tył, energia, strumień uzwojenia i sił elektromotoryczna wywołana przez uzwojenie.
 • Analiza zmęczenia harmonicznego i zmęczenia przy przypadkowych drganiach-służy do definiowania trwałości zmęczeniowej w maszynach drgających i elementach elektronicznych. Dzięki analizie można przewidzieć stopień uszkodzenia i pozostałą żywotność elementów roboczych poddawanych cyklicznym obciążeniom lub losowym drganiom.
 • Analiza Drop test — służy do analizy naprężeń w warunkach upadku podczas transportu lub użytkowania oraz obserwacja spowodowanych odkształceń, naprężeń i deformacji.

 

 Symulacja stanu przejściowego silnika