Rysowanie i automatyczna numeracja osi obiektu.

Program ZWCAD Architecture pozwala m.ni. na automatyczne utworzenie osi obiektu poprzez wykorzystanie polecenia: Grid and Column -- Draw Grid.
Możemy tutaj wpisać odległości między osiami budynku w obu kierunkach.
Następnie możemy oznaczyć osie na dwa sposoby:

  • sposób "ręczny": polecenie Grid and Column -- Axis Number Dimension
  • sposób "automatyczny" : polecenie Grid and Column -- Grid Dimension (następuje automatyczne wymiarowanie osi na rysunku).