• ZWCAD Edu
  ZWCAD Edu

  Darmowa licencja edukacyjna ZWCAD Licencja dla uczniów i studentów jest...

 • Twoja licencja ZWCAD
  Twoja licencja ZWCAD

  Wraz z ZWCAD posiadają Państwo klucz sprzętowy lub kod programowy. Dla klucza...

 • Wsparcie i sterowniki
  Wsparcie i sterowniki

  Staramy się wspierać Państwa zarówno przed zakupem programu jak i później....

 • Biuletyn ZWCAD
  Biuletyn ZWCAD

  Bądź zawsze na bieżąco - zapisz się do biuletynu.

Użytkownik licencji może liczyć może liczyć na komplekową opiekę - świadczoną w formie zdalnego wsparcia technicznego, czy prowadzonych szkoleń po zakupie programu.

Pracownia Projektowa ARCHEX

Więcej…
BiK BASE moduł stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Pakiet zawiera procedury i biblioteki elementów budowlanych przygotowane do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych i budowlanych wraz z procedurami wspomagającymi organizację i zarządzanie elementami rysunku.

p base

Paski poleceń modułu BASE

Możliwości modułu BiK BASE
 • Automatyczne zarządzanie warstwami przy rysowaniu lub wstawianiu z biblioteki dowolnego elementu rysunkowego
 • Wprowadzenie standardu nazewnictwa warstw, kolorów i rodzajów linii
 • Łatwe wybieranie warstw do ukrycia, zamrożenia itp. poprzez wskazanie
 • Tworzenie nowych warstw zgodnie z przyjętym standardem warstw dla BiK
 • Rysowanie ścian jedno lub wielowarstwowych
 • Połączenia ścian usuwanie "niepotrzebnych" linii
 • Możliwość wprowadzenia ścian własnego typu
 • Wstawianie ramek rysunkowych wraz z nazwą rysunku, jego "ścieżką", bieżącą datą
 • Parametryczne wstawianie okien i drzwi wrysowywanie w/w elementu w ścianę z automatyczną modyfikacją jej krawędzi
 • Wymiarowanie poprzez ciąg wymiarów
 • Opisy w postaci tekstów, odnośników jedno i wieloliniowych
 • Wielkość opisów dostosowuje się automatycznie do skali rysunku w zależności od wielkości na wydruku
 • Stawianie tzw. kot wysokościowych
 • Klonowanie i kopiowanie elementów z logicznym dziedziczeniem cech
 • Możliwość przygotowania, lub też dostosowania standardu warstw do standardu w innym systemie CAD
 • Dodatkowe narzędzia do modyfikacji bloków systemu CAD
 • Rysowanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, różne rodzaje izolacji
 • Obliczanie powierzchni pomieszczeń, metki i opisy pomieszczeń
 • Automatyczne obliczanie sumy ze wskazanych na rysunku liczb
 • Zliczanie długości wskazanych odcinków
 • Biblioteki elementów: sanitarnych, kuchennych, materiały budowlane, zieleń, zwierzęta, elementy wyposażenia, pojazdy i inne
BASE zawiera KREATOR ZESTAWIEŃ !!!

 

BASE został połączony z modułem KREATOR ZESTAWIEŃ w jedną całość. W związku z tym będzie on służył również do tworzenia tabel zestawieniowych na rysunku lub zestawień do pliku tekstowego. Dane do zestawienia program pobiera bezpośrednio z rysunku. Tabele zestawieniowe z pliku tekstowego mogą być dalej edytowane i formatowane w arkuszu kalkulacyjnym lub w edytorze tekstów.
Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawiania elementów narysowanych w innych modułach programu BiK.

Kreator Zestawień umożliwia:
 • określić wygląd tabeli
 • wybrać bloki do zestawienia
 • przyporządkować atrybuty do odpowiednich kolumn tabeli
 • określić dokładność obliczeń
 • wybrać typ generacji danych
 • posortować dane alfabetycznie lub numerycznie
 • zapisywać i odczytywać schematy tabel zestawieniowych
 • zestawiać dane na rysunku
 • zestawiać dane do pliku (*.csv), a następnie edytować je w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstów

Ponadto Kreator zawiera kilka gotowych schematów tabel pozwalających tworzyć zestawienia elementów narysowanych w innych modułach programu BiK np:

 • zestawienia okien i drzwi
 • zestawienia nadproży, elementów drewnianych, pomieszczeń

   

Posiada funkcje dodatkowe ułatwiające opisywanie elementów na rysunkach:

 • opisy (metek) mieszkań z automatycznym obliczaniem powierzchni użytkowej i mieszkalnej
 • opisy okien uproszczone i rozszerzone
 • opisy drzwi uproszczone i rozszerzone
 • opisy nadproży, elementów drewnianych, opisy śrub

   

Kreator zawiera funkcje wspomagające pracę z blokami i zawartymi w nich atrybutami:

 • zmiana wartości pojedyńczego atrybutu, lub wielu atrybutów jednocześnie
 • edycja wszystkich atrybutów w obrebie jednego bloku
 Galeria
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7

Ostatnie pojęcia w słowniku

 • COPYCLIPFORMATS
  Zmienna odpowiada za format obiektu wklejanego ze schowka. Wartość domyślna to 193. Zmienna zapisywana jest w rejestrach.  W tabeli poniżej zestawili
 • IFCIMPORT
  Pliki IFC możemy wczytać za pomocą polecenia IFCIMPORT. Aby polecenie było dostępne należy uprzednio załadować specjalną bibliotekę, dostępną poni
 • LAYERDLGMODE
  Zmienna steruje sposobem wyświetlania okna warstw. Okno warstw może być wyświetlane w palecie lub w osobnym oknie dialogowym. Okno zadokowane może być ot
 • WIPEOUTFRAME
  Zmienna służy do określania czy ramka zasłony ma być wyświetlana i drukowana. Zmienna zapamiętywana jest w rysunku dwg. Domyślna wartość jest równa

Popularne nakładki na ZWCAD

ZWTraffic pomaga w projektowaniu oznakowania dróg i ulic. Umożliwia wstawianie symboli znaków drogowych pionowych i poziomych.

Kategoria: Uniwersalne

Nakładka na ZWCAD 2017, 2018 i 2020 Pro zawierająca bazę bloków BHP, PPoż itp.

Nakładka na ZWCAD do optymalnego układania elementów na arkuszu.