Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

Zapisuje współrzędne wybranych punktów do zewnętrznego pliku *.csv.

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

 

Ikona:  5 Zapisz wskazane współrzędne
Nazwa polecenia: T_PtExport
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane:  Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

 

Opis:

Po kliknięciu na ikonę  zaznaczamy punkty których współrzędne mają być wyeksportowane i naciskamy Enter. W oknie które się otworzy wpisujemy nazwę pliku wskazujemy lokalizację zapisu i klikamy Zapisz. Plik jest zapisywany z rozszerzeniem csv.

Format współrzędnych punktów jest następujący: X;Y;Z
-współrzędne oddzielane są średnikami „ ; ”
-miejsca dziesiętne oddzielane są przecinkami „ ”
Przykładowa linijka wpisu w pliku danych jest następująca:
83 1082;1271 6697;0

 

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv 1

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv 2

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv 3

Synonimy: Zapisywanie współrzędnych wskazanych punktów do pliku CSV