zw3d-sp1

Udoskonalenia ZW3D SP1 możemy podzielić na 2 obszary:

CAD

 • Import plików JT oraz inne najnowsze formaty programów trzecich
 • Bezproblemowa współpraca z DWG CAD
 • Szybsza przebudowa drzewa operacji

CAM

 • Nowa operacja wykańczająca dla naroży
 • Pojawienie się parametru falistości ścieżki w obróbce poziom Z
 • Wydajniejsza ścieżka narzędzia w obróbce zgrubnej
 • Łatwiejsza obróbka otworów na szkicu 2D

 

Udoskonalenie w dziedzinie CAD 

 

Import plików JT oraz inne najnowsze formaty programów trzecich

Do bogatej już listy obsługiwanych plików został dodany format JT.

Więcej najnowszych formatów plików, w tym:

 • Catia (V6R2014x),
 • SolidWorks (2014),
 • Inventor (2014) 9,
 • NX (9),
 • b (ST6) 
 • Creo (2.0) - import i eksport plików JT 10.0 wymaga dodatkowej licencji

formaty-plikow 

Bezproblemowa współpraca z formatem DWG

"Otwórz w ZWCAD" funkcja pozwala projektantom współpracować bezproblemowo z programem ZWCAD.

 

Szybsza przebudowa drzewa operacji

ZW3D 2014 SP1 wzbogaca menadżer historii o nowe komunikaty i funkcje. Znacznie usprawniono pracę z powiązanymi elementami. Teraz program jest w stanie odtworzyć całą historię tworzenia modelu, nawet gdy niektóre operacje zgubiły punkty bądź krawędzie odniesienia. Ponadto, żeby zwiększyć czytelność, do operacji w drzewie historii dodano wskazówkę w postaci
wykrzyknika „!". Wyświetla się on przy operacjach, które zgubiły odniesienia, bądź część obiektów.

zw3d-lepsze 

Dodano też nową opcję pod prawym przyciskiem myszy „Odłącz". Wybierając ją na operacji w drzewie historii, możemy wykasować powiązania z innymi obiektami.
W konfiguracji umieszczono dodatkowy wybór dla Alternatywnych wyborów: Nie alternatywny. Tymczasowo zatrzymuje on zgubione elementy i dzięki temu przebudowuje drzewo historii używając dostępnych operacji.

odlacz 

 

Projektowanie części

Dodatkowe funkcjonalności nie ominęły również samej przestrzeni modelowania 3D. Jedną
z nowości jest dodatkowe usprawnienie konfiguracji części, które zostały wprowadzone
w ZW3D 2014. Teraz oprócz utworzenia części typu „rodzic" zawierającej kilka różnych konfiguracji, zyskujemy możliwość utworzenia rodziny części z utworzonych konfiguracji.

Ulepszono funkcję Uprość i Zamień ściany, zwiększając ich możliwości. Teraz w większej liczbie przypadków uzyskamy zadowalający efekt, przy użyciu jednego kliknięcia! 

projektowanie-czesci

Udoskonalono operację Rozwiń na płaszczyźnie, dodając opcję „spłaszcz nieodcięte siatki mesh". Dzięki czemu uzyskujemy lepsze i bardziej przejrzyste efekty rozwinięcia ścian (opcja ta działa tylko dla pojedynczej ściany).

lepsze-projektowanie 

Kolejną ewolucją jest stworzenie nowego algorytmu operacji Odsunięcia ścian. Znacznie udoskonalono działanie tej operacji dla podstawowych kształtów takich jak: płaszczyzna, walec, stożek, sfera i torus. Ulepszono działanie operacji Boole'a.
Ponadto naprawiono wiele niedociągnięć między innymi w operacjach Gwintu, BE szyku, Siatki krzywej, itd..

 

 

Ulepszenia ZW3D CAM

Nowa operacja wykańczająca dla naroży

W ZW3D 2014 otrzymaliśmy większe możliwości kontroli obróbki zarówno płaskich, jak i stromych naroży.
Ponadto opcja ta zawiera możliwość wykonania szyku na dwa sposoby: wzdłuż i w poprzek. A szyk tej operacji wykrywa liczbę przejść oraz narzędzie odniesienia.

 naroza

                             Ostry narożnik                                                                     Narożnik zaokrąglony

 

Pojawienie się parametru falistości ścieżki w obróbce poziom Z

 

Parametr ten może być wykorzystany do definiowania obróbki polerskiej materiałów, takich jak kamień.
Do wyboru mamy trzy typy falistości (sinusoidalnie, kołowo, trapezowo) oprócz tego możemy sterować amplitudą i okresem fali.

kamien 

 

Wydajniejsza ścieżka narzędzia w obróbce zgrubnej

 

W celu zwiększenia efektywności generowanej obróbki zredukowano liczbę przejazdów w obróbce zgrubnej.
Algorytm doboru kolejności obróbki obszarów jest definiowany na podstawie najkrótszej drogi miedzy punktem końcowym obróbki obszaru a najbliższym punktem startowy.

klawiatura 

Łatwiejsza obróbka otworów na szkicu 2D

 

Wybierając punkty lub okręgi, jako cechę otwór możemy łatwo ustalić różne płaszczyzny początku otworów, co ułatwia pracę na szkicu 2D.

kiedys 

W poprzednich wersjach

 teraz