Funkcjonalność ZW3D 2019

Aplikacja ZW3D oferuje szereg modułów umożliwiających modelowanie części i złożeń, tworzenie płaskiej dokumentacji technicznej i rysunkowej, projektowanie elementów tłoczonych i wtryskiwanych, operacje związane z inżynierią odwrotną, projektowanie elementów z blach, symulację ruchu, a także szybką obróbką do 5-osi.

ZW3D pozwala na korzystanie z modeli bryłowych i powierzchniowych, a także danymi dotyczącymi obróbki. Umożliwia to hybrydowy rdzeń OverdriveTM, eliminujący konieczność odtwarzania i naprawiania modeli, a także przyspieszanie operacji projektowo-wytwórczych przy zachowaniu dużej dokładności i jakości geometrii.

Na uwagę zasługują też możliwości w zakresie inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania, dzięki którym bez konieczności stosowania zewnętrznych dodatków użytkownicy będą mogli samodzielnie generować modele na podstawie obiektów fizycznych i wprowadzać w nich odpowiednie zmiany w celu szybkiego udoskonalenia projektowanych produktów i dostosowania ich do wymagań klientów.

Podobnie ma być z funkcjami CAM pozwalającymi na integrację modeli, w tym również chmur punktów i danych zapisanych w formacie STL, z procesem wytwarzania w pełni asocjatywny sposób. Możliwe będzie dzięki temu ograniczenie kosztów i czasu niezbędnego na wprowadzanie końcowych modyfikacji.

Odrębną kwestią jest wbudowany w środowisko ZW3D system nauczania. Oferujący zintegrowane materiały szkoleniowe mechanizm ma znacznie ułatwić opanowywanie nowego programu i skracać czas poszukiwania informacji na temat poszczególnych możliwości aplikacji, a także ułatwiać tworzenie własnych samouczków i instrukcji obsługi.

Program jest dostępny w postaci modułów różniących się możliwościami: LiteStandardProfessional Premium.

Lista wybranych ulepszeń ZW3D 2019:

 • zwiększenie wydajności pracy przy wyświetlaniu, obliczaniu oraz zaznaczaniu elementów,
 • definiowanie przez użytkownika własnych operacji (umożliwia użytkownikom ponowne wykorzystanie własnych operacji),
 • 3D BOM (umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie właściwościami komponentu z poziomu złożenia 3D),
 • nowa biblioteka części (umożliwia dodawanie nowych części do biblioteki, co zapewnia łatwy dostęp i ponowne użycie biblioteki części),
 • szkic 2D - wprowadza wiele nowych funkcji i ulepszeń w arkuszach 2D,
 • zoptymalizowane narzędzie do tworzenia elektrody.
 • szkic wewnętrzny, opcja ta pozwala na przyporządkowanie szkicu do operacji,
 • nowy translator – zdolność do importu rysunków 2D z programów Solidworks i CATIA,
 • nowe polecenia takie jak Analiza podcięć czy Analiza wysokości,
 • Szyk / lustro tworzy nowe elementy wraz z wiązaniami.

 

Optymalizacja procesu projektowania oraz modelowania 3D

W nowej wersji ZW3D CAD/CAM 2019 zastosowano przełomowe rozwiązania zwiększające wydajność, zarówno w projektowaniu 3d, modelowaniu 3d jak i procesie obróbki:

 • nowy algorytm umożliwia zwiększoną prędkość przetwarzania danych, wyświetlania modeli 3d, obliczeń, a także płynniejsze i szybsze działania na obiekcie – przybliżanie/oddalanie, przesuwanie oraz obracanie modelielastyczne złożenia to kolejna modyfikacja wprowadzona w programie.
 • Oprogramowanie CAD wyposażenie jest w możliwość dodawania elastycznych podzłożeń pozwala na symulację ruchu całego złożenia:
  • elastyczne podzłożenie jest traktowane jako ruchomy komponent, którego składowe mogą się poruszać wewnątrz tego złożenia,
  • łatwe zarządzanie właściwościami komponentu z poziomu złożenia 3D, co zapewnia znakomitą wydajność i w pełni dostosowany 3D BOM podczas projektowania obiektu.

 zw3d 2019 optymalizacja

 

 

Zmodernizowane projektowanie 3D form

Lista wybranych zmian:

 • bardziej przejrzysty i stabilny kreator do tworzenia matrycy i stempla,
 • nowa definicja podziału,
 • więcej metod automatycznego tworzenia powierzchni podziału,
 • możliwość definicji wielu regionów.

 projektowanie 3d form

 

Ulepszenia modułu CAM – VoluMill

VoluMill to ultra wydajna technologia obróbki zgrubnej w 2 i 3 osiach.

Stała prędkość usuwania materiału pozwala maszynie i narzędziom pracować w idealnych warunkach skrawania, skracając czas operacji do 70% oraz zwiększając wydajność o 50%.

volumill

 

Pozostałe usprawnienia CAM to między innymi:

 • podprogram generujący kod NC,
 • ulepszona kontrola narożnika w obróbkach 2x frezowanie
 • ulepszona obróbka wykańczająca płaskie powierzchnie, co pozytywnie wpływa na jakość i wydajność obróbki.

program cam

 

Alma CAM

Prócz technologii VoluMill wprowadzono również integrację z Alma CAM do operacji nesting (na ZWCAD 2019 dostępny jest również program do układania elementów - ZWNesting), celem jak najlepszego zagospodarowania materiału oraz z dodatkiem PARTsolutions dostarczającym biblioteki części znormalizowanych. 

 

 

 

Archiwalna wersja ZW3D 2019

ZW3D 2019 PL 64bit   ZW3D 2019 PL 32-bit