Nowa (bardzo duża i rozbudowana) 14 wersja nakładek e-CAD - darmowa aktualizacja!

Z przyjemnością Państwa informujemy, że pojawiła się najnowsza wersja nakładek branżowych e-CAD #14 dla Budownictwa, która z powodzeniem współpracuje z najnowszym 32 i 64-bitowym ZWCAD w wersji Professional, Architecture, Mechanical.

 

Jest to Aktualizacja za darmo! Zgodnie z Polityką e-CAD® , Klienci e-CAD wszystkie aktualizacje dostają gratis!

Wszyscy nasi Klienci którzy posiadają już licencje nakładek e-CAD dla wyszczególnionych poniżej programów, mogą całkowicie za darmo i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów pobrać z działu Aktualizacje (na stronie www.e-cad.pl) i używać ich najnowszą wersję:

 • ZWCAD® Classic
 • ZWCAD® 2017 Professional
 • ZWCAD® 2018 Professional
 • ZWCAD® 2017/2018 Architecture
 • ZWCAD® 2017/2018 Mechanical

 

Poniżej specyfikacja nowości wersji e-CAD 14:

e-CAD Żelbet:

 • nowe narzędzia:
  • Usuń zbrojenie poglądowe
  • Oblicz długość pręta w widoku po konturze zewnętrznym
  • Szukaj identycznych opisów prętów
  • Rysuj średnice rolek gięcia na pręcie w widoku
  • Rysuj promienie rolek gięcia na pręcie w widoku
  • Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku
  • Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku
  • Pręt w widoku uproszczony prosty
  • Rysuj dowolne strzemię
  • Renumeracja identycznych opisów prętów
  • Szukaj prętów o zadanych parametrach długości
  • Szukaj opisów prętów o zadanych parametrach długości
 • w poniższych narzędziach dodano możliwość rysowania całego zakresu zbrojenia (poglądowego) na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie:
  • Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
  • Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
  • Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
  • Prętowe dyble U do płyt/ścian
 • w poniższych narzędziach dodano możliwość wyboru typu znacznika zakończenia linii wyznaczającej zakres zbrojenia (strzałka, architektoniczny, znacznik zdefiniowany przez użytkownika), oraz dodano możliwość grupowania oznaczeń zakresów zbrojeń:
  • Rysuj zbrojenie płyty od punktu P1 do punktu P2
  • Rysuj zbrojenie płyty o dowolnym kształcie konturu
  • Rysuj zbrojenie ściany o dowolnym kształcie konturu
  • Prętowe dyble U do płyt/ścian
  • Pręty proste do płyt z zakładami
 • w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów:
  • Wstaw niezliczalny opis pręta
  • Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
 • w poniższych narzędziach zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów, oraz dodano możliwość kreślenia odnośników w 3 układach graficznych (pajączek, odnośniki prostopadłe, odnośniki
 • skośne):
  • Wstaw opis wielu prętów w przekroju
  • Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
 • w narzędziu Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion dodano możliwość wpisania dowolnego komunikatu (np.: długości elementu w metrach bieżących [mb]), który wyświetlany jest w opisie Pozycji Nadrzędnej na rysunku
 • w narzędziu Ława fundamentowa dodano możliwość podawania w oknie dialogowym długości ławy fundamentowej - l, dodatku na zakłady dla prętów podłużnych w [%] i otuliny - c, oraz kreślenie i opisywanie wyciągniętych prętów podłużnych, co czyni to narzędzie w pełni kompletnym


e-CAD Żelbet Siatki

 • nowe narzędzia:
  • Szukaj identycznych opisów siatek
  • Opis niezliczalny siatki
  • Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki
  • Renumeracja identycznych opisów siatek
 • w oknie dialogowym makra Siatki dodano możliwość podawania ilości siatek, która wyświetlana jest również w opisach siatek na warstwie niedrukowalnej e-cad_rzutnie, oraz sumowana w zestawieniach siatek
 • w narzędziu Rysuj siatkę dodano możliwość grupowania rysowanych elementów


e-CAD Stal

 • - nowe narzędzia:
  • Rysuj przekrój kształtownika z widoku kształtownika
  • Wstaw przekrój kształtownika w widok kształtownika
  • Wytnij w widoku
  • Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte
  • Wytnij w widoku i oznacz jako ukryte niewycięte części
  • Oznacz przekrój i widok jako ukryty
  • Szukaj identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników
  • Uaktualnij długość opisu kształtownika, blachy, płaskownika
  • Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty
  • Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika
  • Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników


e-CAD Stal Śruby

 • nowe narzędzia:
  • Szukaj identycznych opisów śrub
  • Renumeracja identycznych opisów śrub

 

e-CAD Drewno

 • nowe narzędzia:
  • Szukaj identycznych opisów elementów drewnianych
  • Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych


e-CAD Podstawowy

 • nowe narzędzia:
  • Wyrównaj położenie obiektów
  • Ramka(i) wokół obiektu(ów)
  • Rysuj wiele odnośników z opisami
  • Nadaj typu zakończenia odnośnikom
 • w narzędziu Sumuj wartości liczbowe w tekstach dodano okno edycyjne z wyświetlanym wynikiem sumowania i z możliwością kopiowania go bezpośrednio do schowka systemu Windows®, lub z możliwością zapisania go w dowolniewskazanym obiekcie tekstowym
 • w narzędziu Odnośnik z opisami przebudowano okno dialogowe i zwiększono ilość dostępnych zakończeń odnośnika (_LEADER) aż do 20 rodzajów

 

e-CAD Pręty Kodowane

 • nowe narzędzia:
  • Szukaj identycznych opisów prętów kodowanych
  • Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych

 

 

Poniżej specyfikacja zmian wersji e-CAD 14:


e-CAD Żelbet

 • w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu L umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w1, w2, w3, w4
 • w narzędziu Rysuj ścianę oporową typu T umożliwiono podawanie zerowych wartości dla wymiarów: w2, w3
 • w narzędziu Szukanie opisów prętów i strzemion zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w narzędziu Rysuj pręt w widoku ujednolicono sposób uwzględniania wszystkich 3 otulin (lewej, środkowej, prawej), które teraz liczone są do gabarytu pręta, mogą być ujemne, oraz umożliwiono uwzględnianie otulin również w prętach bez haków
 • w narzędziu Rysuj pręt w widoku poprawiono interfejs okna dialogowego na bardziej czytelny i intuicyjny oraz usprawniono walidację wprowadzanych danych
 • w poniższych narzędziach wyeliminowano komunikat "Wskazany obiekt nie jest prętem", który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie:
  • Wymiarowanie dokładne osiowe pręta w widoku
  • Wymiarowanie uproszczone osiowe pręta w widoku
  • Wymiarowanie uproszczone po konturze pręta w widoku
 • ujednolicono regułę skalowania (między innymi w zależności od średnicy pręta) pomocniczych okręgów wskazujących (rysowanych przez różne narzędzia i makra), występujących między innymi na prętach
 • ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Wstaw opis pręta
 • ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Edycja opisu pręta
 • w poniższych narzędziach umożliwiono zapamiętywanie/zapisywanie w oknie dialogowym wartości pola Numeru pręta:
  • Wstaw niezliczalny opis pręta
  • Wstaw niezliczalny opis wielu prętów w przekroju
  • Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego pręta
 • w narzędziu Edycja ilości zakresu zbrojenia płyty żelbetowej umożliwiono obsługę wszystkich opisów prętów w których występuje odległość pomiędzy prętami (jest to 5 opisów prętów spośród 8 dostępnych)
 • w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
  • Wstaw opis pręta
  • Wstaw opis wielu prętów w przekroju
 • we wszystkich makrach wszystkie rysowane linie odnośników opisów prętów (zliczalnych i niezliczalnych) zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
 • w narzędziach Wstaw strzemię i Wstaw strzemię poprzez wskazanie punktów na ekranie zmodyfikowano nieznacznie okno dialogowe i w przypadku niektórych strzemion w celach estetycznych wymuszono wymiarowanie takich samych ramion tym samym wymiarem (pomimo tego, że w rzeczywistości może być ono np. odgięte i jego realna długość może być nieco inna)
 • przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis pręta
 • w narzędziu Rysuj ławę fundamentową umożliwiono wrysowanie rysunku z odznaczonym polem wymiaruj strzemiona, czyli bez opisanego i zwymiarowanego zbrojenia na boku
 • w narzędziu Rysuj przekrój poziomy przez ścianę usprawniono wypisywanie rozstawu pomiędzy prętami w opisach wykazu zbrojenia
 • w narzędziu Wstaw opis wielu prętów w przekroju umożliwiono pobieranie do okna dialogowego długości z zaznaczonych prętów do opisu
 • w poniższych narzędziach zmieniono szraf kreskowania betonu podkładowego na CONCRE (w tych programach CAD, w których on występuje):
  • Rysuj beton podkładowy
  • Rysuj stopę fundamentową

 


e-CAD Żelbet Siatki

 • w narzędziu Szukanie opisów siatek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu siatek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu

 


e-CAD Stal

 • zmodyfikowano wstawianie przekrojów kształtowników T i TB względem punktu przecięcia się osi
 • zmodyfikowano widoczność linii w widoku prawym i lewym kształtownika LK
 • zmodyfikowano widoczność linii w widoku górnym i dolnym kształtownika Z4
 • w narzędziu Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisów kształtowników, blach, płaskowników przez użytkownika, całą ich interpretację graficzną przeniesiono do plików DWG z definicją opisów
 • delikatnie zmodyfikowano wymiary opisów: kształtowników, blach, płaskowników
 • w narzędziu Opis kształtownika, blachy, płaskownika wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER
 • przebudowano okno dialogowe narzędzia Wstaw opis kształtownika, blachy, płaskownika

 


e-CAD Stal Śruby

 • w narzędziu Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w celu uzyskania jeszcze większej możliwości personalizacji wyglądu opisu śrub, nakrętek, podkładek przez użytkownika, całą jego interpretację graficzną przeniesiono do pliku DWG z definicją opisu
 • delikatnie zmodyfikowano wymiary wyglądu opisów: śrub, nakrętek, podkładek
 • w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
  • Śruby w przekroju bocznym
  • Śruby w widoku z góry

 


e-CAD Drewno

 • w narzędziu Szukanie opisów elementów drewnianych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w poniższych narzędziach wszystkie rysowane linie odnośników zmieniono z obiektów typu _PLINE na _LEADER:
  • Opis pojedynczego elementu drewnianego
  • Opis złożonego elementu drewnianego
  • Opis okrągłego elementu drewnianego
  • Opis niezliczalny pojedynczego elementu drewnianego
  • Opis niezliczalny złożonego elementu drewnianego
  • Opis niezliczalny okrągłego elementu drewnianego

 

e-CAD Podstawowy

 • ustandaryzowano wyświetlanie informacji w oknie dialogowym Oznaczenie skarpy o nachyleniu <50%
 • w narzędziu Opis osi usprawniono (dla niektórych CADów) wrysowywanie symboli na końcach osi
 • zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
 • w oknie Konfiguracja dodano sprytną "podpowiadaczkę", która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm - 0], [cm - 1], [dm - 2], [m - 3]
 • w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
 • uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 


e-CAD Pręty Kodowane

 • w narzędziu Szukanie opisów prętów kodowanych zmodyfikowano symbol wyszukiwania na bardziej rzucający się w oczy, dzięki temu teraz szybciej można zlokalizować go w rysunku
 • w narzędziu Wymiarowanie uproszczone po konturze zewnętrznym pręta kodowanego, wyeliminowano komunikat "Wskazany obiekt nie jest prętem", który przy jednorazowym wskazaniu do zwymiarowania większej ilości elementów nie będących prętami, pojawiał się wielokrotnie
 • zmodyfikowano okno dialogowe Konfiguracja, poprzestawiano i przeniesiono niektóre elementy pomiędzy zakładkami
 • w oknie Konfiguracja dodano sprytną "podpowiadaczkę", która w zależności od wybranej Jednostki e-CAD podpowiada do ilu miejsc po przecinku powinny być zaokrąglane liczby generowane przez nakładki, i tak dla: [mm - 0], [cm - 1], [dm - 2], [m - 3]
 • w oknie Konfiguracja dodano pole Rozmiar grotu umożliwiające definiowanie rozmiaru grotu w stylach wymiarowania e-CAD i nadano jemu wartość domyślną 1
 • uaktualniono okno dialogowe e-CAD Licencja

 


Wszystkie moduły e-CAD

 • doprecyzowano prezentowanie wartości wymiarów w stylach wymiarowych e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] - 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] - 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] - 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] - 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
 • doprecyzowano prezentowanie wartości liczbowych (np.: długości prętów, itd.) generowanych przez nakładki i makra e-CAD, które podawane są teraz z odpowiednią ilością cyfr po przecinku w zależności od wybranej Jednostki e-CAD, w taki sposób że: [milimetr] - 0 miejsc po przecinku (np.: 0), [centymetr] - 1 miejsce po przecinku (np.: 0,0), [decymetr] - 2 miejsca po przecinku (np.: 0,00), [metr] - 3 miejsca po przecinku (np.: 0,000)
 • ustandaryzowano nazwy plików graficznych z ikonami menu e-CAD.