Lista nowości w wersji 12 nakładki e-CAD

Kategoria: e-CAD
Producent: e-CAD

 

Nakładki e-CAD to profesjonalny zestaw wielu narzędzi i rozbudowanych automatycznych makr, wspomagających projektowanie i tworzenie projektów budowlanych w programie ZWCAD 2017 Pro.

Programy e-CAD wspomagają pracę konstruktorów i architektów w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, architektonicznych.

Poniżej przedstawiamy listę nowości jaka pojawiła się w 12 już wersji nakładek branżowych dla budownictwa e-CAD.

 

e-CAD Żelbet

Nowe narzędzia:

 • Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju
 • Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo
 • Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo
 • Usuń hak gabarytowo
 • Wydłuż / Skróć pręt w widoku
 • Dorysuj znacznik / symbol końca pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku
 • Kopiowanie, opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku
 • Hurtowe opisywanie, wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku
 • Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej
 • Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku
 • Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju
 • Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta

 

Nowości:

 • Włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj pręt w widoku
 • W pliku e-cad_zestawienie_pret.dat z definicją szerokości kolumn dla Zestawienia stali do rysunku DWG, dodano możliwość definiowania szerokości pozostałych kolumn (począwszy od kolumny nr 8), zawierających długości łączne poszczególnych prętów z podziałem na gatunki stali i średnice prętów
 • Dodano 2 nowe gatunki stali i zmieniono domyślną kolejność gatunków stali w plikach z definicją stali dla normy EC2.

 

Zmiany:

 • Poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach
 • W oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu okiennego, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • W oknie dialogowym Rysuj zbrojenie otworu drzwi, ujednolicono kolorystykę statusów pól informacyjnych
 • W poniższych makrach zmieniono symbole przekrojów na identyczne jak te w module e-CAD Podstawowy, co poskutkowało możliwością ich pełnej personalizacji poprzez edycję bloku symbolu zapisanego w plikach DWG:
  • Rysuj przekrój boczny belki
  • Rysuj przekrój boczny słupa
  • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
  • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
  • Rysuj zbrojenie startowe ze stopy lub z wieńca do słupa/rdzenia
 • Ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknach dialogowych.
 • W narzędziu Dorysuj hak dodano opcję umożliwiająca wstawienia haka gabarytowo
 • Zmieniono parametry symboli zakończeń prętów w widoku, tak aby razem z prętami w widoku reagowały na narzędzia modyfikacji, takie jak np.: nadawanie, zmienianie, usuwanie grubości prętów
 • W narzędziu Rysuj przekrój boczny belki w przypadku wyboru strzemion czterociętych skorygowano ilości strzemion dla każdej ze stref
 • W narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W narzędziu Multimenagera opisów prętów i strzemion usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W zależności od wartości podanych otulin, skorygowano rysowanie zbrojenia w przekrojach w narzędziach:
  • Rysuj przekrój boczny belki
  • Rysuj przekrój boczny słupa
  • Rysuj przekrój boczny słupa kołowego
  • Rysuj przekrój boczny słupa uzwojonego (spiralnego)
 • W narzędziu Rysuj przekrój ławy fundamentowej usprawniono rysowania pręta nr 4 bez haków

 

e-CAD Żelbet Siatki

 W narzędziu Multimenagera opisów siatek usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal

Nowe narzędzia:

 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela®
 • Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV

 

Nowości:

 • włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach
 • W oknie dialogowym Rysuj blachę o zadanych wymiarach dodano analizę i kontrole numeracji blach

 

Zmiany:

 • W narzędziu Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® uwzględniono obsługę szczególnych przypadków zestawianych elementów
 • W narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W narzędziu Multimenagera opisów kształtowników, blach, płaskowników usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Stal Śruby

Nowości:

 • Włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z boku
 • Włączono automatyczne zapisywanie ostatnich ustawień w oknie dialogowym Rysuj śrubę w widoku z góry

 

Zmiany:

 • W narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W narzędziu Multimenagera opisów śrub usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Drewno

W narzędziu Multimenagera opisów elementów drewnianych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

e-CAD Podstawowy

Nowe narzędzia:

 • Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii
 • Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii

Zmiany:

 • W narzędziu Symbol przekroju usprawniono wstawianie symboli
 • Uszczegółowiono i ulepszono okno dialogowe e-CAD Licencja (dawne okno O Programie)
 • Zmieniono sposób rysowania Linii osiowej konstrukcji i Linii krawędzi zakrytych dochodzących do elementu głównego w taki sposób, że możliwe jest rysowanie w jednym i tym samym rysunku DWG linii i polilinii o różnych skalach wyglądu linii, w zależności od wybranej w oknie Konfiguracja skali i jednostki e-CAD
 • W narzędziu Multimenagera dowolnych opisów usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W narzędziu Odnośnik z opisami styl wstawianego tekstu (także wysokość tekstu) są teraz takie same jak definicja stylu e-cad_1 w oknie Konfiguracja
 • W narzędziu Odnośnik z opisami umożliwiono wpisywanie lub niewpisywanie różnych kombinacji opisu górnego z opisem dolnym, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jeszcze większej kombinacji różnych odnośników

 

e-CAD Pręty Kodowane

Zmiany:

 • Poprawiono wyświetlanie długości pręta w narzędziu Informacje o prętach kodowanych
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o długościach haków i kierunku pręta kodowego Informacje o prętach kodowanych
 • W oknie dialogowym Pręty kodowane zmodyfikowano możliwość wskazywania długości ramion pręta bezpośrednio z ekranu i umożliwiono ją tylko wtedy, kiedy w oknie Konfiguracja ustawiono jednostkę jako milimetr, zgodnie z zasadą że wszystkie wartości w oknach
 • dialogowych należy podawać w milimetrach, oraz w celu zachowania konsekwencji i spójności danych.
 • Ulepszono wyliczanie domyślnych parametrów haków dla prętów w oknie dialogowym
 • W narzędziu Multimenagera opisów Pozycji Nadrzędnych prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych
 • W narzędziu Multimenagera opisów prętów kodowanych usprawniono sortowanie dużej ilości danych

 

We wszystkich modułach e-CAD

 • Przyspieszono o 90% uruchamianie się wszystkich narzędzi, makr i okien dialogowych we wszystkich modułach nakładek e-CAD
 • Stworzono Menagera Zapisz/Wczytaj, dzięki któremu prawie do każdego okna dialogowego wszystkich modułów nakładek e-CAD, dodano możliwość zapamiętywania, czyli zapisu i odczytu przez użytkownika ustawień tych okien: 
  • Pręt w przekroju
  • Pręt w widoku
  • Zakłady prętów prostych
  • Pręty proste do płyt z zakładami
  • Podział pręta w widoku z zakładem
  • Strzemiona - 14 typów
  • Strzemiona - rysowanie poprzez wskazanie wymiarów na ekranie
  • Belka - przekrój
  • Belka jednoprzęsłowa - przekrój
  • Słup - przekrój
  • Słup - przekrój boczny
  • Słup kołowy - przekrój
  • Słup kołowy - przekrój boczny
  • Słup uzwojony (spiralny) - przekrój boczny
  • Konturowe przekroje szalunkowe - 10 typów
  • Ława fundamentowa - przekrój
  • Stopa fundamentowa
  • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-spocznik
  • Schody płytowe typu: fundament-bieg-spocznik
  • Schody płytowe typu: spocznik-bieg-belka
  • Schody płytowe typu: belka-bieg-spocznik
  • Ściana - przekrój pionowy
  • Ściana - przekrój poziomy
  • Ściana oporowa typu L
  • Ściana oporowa typu T
  • Ściana żelbetowa - zbrojenie
  • Otwór okienny - zbrojenie
  • Otwór drzwiowy - zbrojenie
  • Płyta żelbetowa - zbrojenie według punktów
  • Płyta żelbetowa - zbrojenie według konturu
  • Otwór płyty żelbetowej - zbrojenie według punktów
  • Otwór płyty żelbetowej - zbrojenie według konturu
  • Prętowe dyble U do płyt i ścian
  • Uniwersalna rozkładarka strzemion
  • Zbrojenie startowe słupa/trzpienia (wytyki)
  • Wieniec
  • Pręt - Opis niezliczalny
  • Pręt w przekroju - jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów
  • Siatki zgrzewane
  • Blachy - rysowanie blach o zadanych wymiarach
  • Opis spoiny - wstawianie
  • Śruba w przekroju bocznym - wstawianie
  • Śruba w widoku z góry - wstawianie
  • Pojedynczy element drewniany - Opis
  • Złożony element drewniany - Opis
  • Okrągły element drewniany - Opis
  • Niezliczalny pojedynczy element drewniany - Opis
  • Niezliczalny złożony element drewniany - Opis
  • Niezliczalny okrągły element drewniany - Opis
  • Odnośnik z opisem (opisami)
  • Rysowanie prętów kodowanych

 

Zmiany:

Wyeliminowano sporadycznie występujący błąd podczas automatycznego zapisu i odczytu ostatnio używanych ustawień okien dialogowych.

 

Pobierz teraz nakładkę e-CAD w wersji DEMO.

 • Bezpłatna
 • Bez ograniczeń czasowych
 • Bbez wypełniania formularzy
 • Bez rejestracji

 

Pobierz nakładkę e-CAD v12 

 

Bazowy program CAD na którym działa nakładka e-CAD.

ZWCAD 2017 PL 32bit  ZWCAD 2017 PL 64bit