CADprofi to znakomita nakładka na ZWCAD zawierająca dodatkowe narzędzia oraz biblioteki dla 4 branż: mechanicznej, elektrycznej, instalacyjnej, architektonicznej.

 

Nakładka wymaga do pracy ZWCAD. Program można pobrać z linku poniżej, tak samo jak nakładkę.

 

Skrócona lista zmian w CADprofi

 

CADprofi Architectural

Rozszerzenie biblioteki stolarki budowlanej

Do biblioteki wprowadzono dodatkowe typy okien i drzwi, w tym:

 • Okna czterodzielne, narożne, dachowe.
 • Wyłazy dachowe.
 • Drzwi chowane w ścianę.
 • Drzwi w systemie naściennym.
 • Drzwi harmonijkowe podwójne.
 • Drzwi wahadłowe.
 • Drzwi składane.
 • Drzwi wewnętrzne z progiem.
 • Drzwi ze stałymi elementami bocznymi.
 • Drzwi balkonowe.
 • Drzwi obrotowe.
 • Bramy garażowe.

Dla drzwi i okien dodano także widoki stosowane na przekrojach. W oknie dialogowym możliwe jest określanie numeru i oznaczenia wstawianych elementów. Dane te są następnie wykorzystywane podczas wstawiania oznaczeń oraz w zestawieniach.

cadprofi architectural 01

Ulepszony tryb wstawiania okien i drzwi na rzutach

Podczas wstawiania okien i drzwi program CADprofi automatycznie wykrywa grubość ścian oraz pozwala na wygodne określenie odległości wstawienia obiektów od narożników ścian lub innych punktów odniesienia. Dla niektórych obiektów można dodatkowo określić stronę wstawienia względem ściany (np. na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia). Polecenie Szybka edycja pozwala szybko zmienić stronę wstawienia obiektów, które są już umieszczone w projekcie. Polecenie Szybka edycja pozwala także na błyskawiczną zmianę grubości wstawionych elementów.

cadprofi architectural 02

Rozszerzenie biblioteki symboli ewakuacyjnych

Rozszerzenie biblioteki symboli ewakuacyjnych o normy:

 • ISO 23601
 • ASR A1.3
 • ÖNORM - TRVB 121 O
cadprofi architectural 03 

Nowe polecenie Kominy i przepusty

Do programu dodano nowe polecenie Kominy i przepusty.

 cadprofi architectural 04

 

CADprofi Electrical

Czujniki i kamery z polem zasięgu

Do programu dodano możliwość wstawiania symboli czujników i kamer „instalacji alarmowych i dozorowych”, z określeniem pola zasięgu działania. Funkcja ta ułatwia rozmieszczenie elementów w projekcie.

Pole zasięgu czujników można łatwo ukrywać poprzez wyłączenie widoczności odpowiedniej warstwy.

 cadprofi architectural 05

Zmiany w poleceniu Oprawy oświetleniowe

Do polecenia Oprawy oświetleniowe dodana została lista, dzięki której w rysunku można umieszczać jednocześnie wiele opraw z zadanym rozstawem.

 cadprofi architectural 06

Rysowanie ciągów opraw oświetlenia liniowego

Do programu dodano możliwość rysowania ciągów opraw oświetlenia liniowego z automatycznym wstawianiem odpowiednich łączników.

 cadprofi architectural 07

Zmiany w schematach puszek instalacyjnych

Wprowadzono nowe widoki gniazd i łączników oraz usprawniono system konfiguracji elementów.

 cadprofi architectural 08

Zmiany w liniach potencjałów i obwodów

Wprowadzono nowe linie potencjałów i obwodów dla formatów A3 i A4 z możliwością określania własnych wymiarów.

 cadprofi architectural 09

Nowe schematy

Do polecenia Szablony schematów dodano nowe schematy:

 • schematy sterowania oświetleniem z wyłącznikiem zmierzchowym,
 • schematy sterowania oświetleniem z zegarem sterującym.
 cadprofi architectural 10

Rozszerzona zawartość polecenia Ramki i tabelki

Na życzenie dotychczasowych użytkowników programu wprowadzono nowe tabelki oznaczeń obwodów elektrycznych oraz pozioma ramkę i tabelkę A4.

 cadprofi architectural 11

 

CADprofi Mechanical

Nowy tryb wstawiania śrub, kołków, wkrętów, nitów itd.

Podczas wstawiania elementów do rysunku możliwy jest dynamiczny wybór długości z danego typoszeregu. Dzięki tej funkcji znacznie łatwiej wybrać poprawny element spełniający wymagania projektu.

Za pomocą polecenia Szybka edycja można wygodnie zmieniać długość elementów wstawionych już do rysunku.

 cadprofi architectural 12

Rysowanie ciągów rur

Do programu dodano możliwość rysowania ciągów rur z automatycznym wstawianiem odpowiednich kolanek. Ciągi rur można rysować w normach DIN i ASME (w normach tych dostępne są biblioteki kolanek).

cadprofi architectural 13 

Dodatkowe normy

Do programu wprowadzono kolejne normy, w tym:

 • DIN 1441 – Podkładki okrągłe do sworzni.
 • DIN 6914 – Śruby z łbem sześciokątnym do połączeń sprężanych.
 • DIN 6915 – Nakrętki sześciokątne do połączeń sprężanych.
 • DIN 6917 – Podkładki klinowe do połączeń sprężanych.
 • DIN 6918 – Podkładki klinowe do połączeń sprężanych do ceowników.
 • DIN 66 – Nawiercenia pod łby wkrętów z łbem stożkowym.
 • EN ISO 4033 – Nakrętki sześciokątne wysokie.
 • EN ISO 4036 – Nakrętki sześciokątne niskie bez ścięcia.
 • EN ISO 8674 – Nakrętki sześciokątne wysokie.
 • ISO 4018 – Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia.
 • Aktualizacja normy DIN 1025-3 – Dwuteowniki szerokostopowe HEA.
cadprofi architectural 14 

Modułowe profile aluminiowe

Dodano elementy modułowych profili aluminiowych, które mogą być stosowane do rożnego rodzaju konstrukcji m.in.:

 • stanowisk pracy (meble),
 • prowadnic liniowych jedno- i wieloosiowych,
 • korpusów maszyn i urządzeń,
 • systemów transportowych.
cadprofi architectural 15 

Dodatkowe normy dot. budowy aparatów

Rozszerzenie norm dotyczących budowy aparatów:

 • DIN 2440 – rury stalowe gwintowane,
 • DIN 2462 – rury ze stali nierdzewnej,
 • DIN 2618 – króćce siodłowe,
 • DIN 2617 – dennice.
cadprofi architectural 16 

 

CADprofi HVAC & Piping

System rur i złączek gwintowanych

Do programu wprowadzono polecenie System rur gwintowanych.

Polecenie pozwala na wygodne rysowanie ciągów instalacji rurowych z automatycznym wstawianiem odpowiednich kolanek. Możliwe jest także wstawianie różnorodnych złączek, w tym trójników, redukcji, muf, śrubunków i innych od 1/8” do 4”.

cadprofi architectural 17 

System rur i złączek miedzianych

Do programu wprowadzono polecenie System rur miedzianych pozwalający na wygodne rysowanie ciągów instalacji (CU) z automatycznym wstawianiem odpowiednich kolanek o średnicy od 6 do 108 mm. Możliwe jest także rysowanie instalacji z miedzi miękkiej.

Polecenie zawiera wszystkie niezbędne kształtkimiedziane oraz złączki pozwalające na połączenia zestalowymi rurami gwintowanymi.

 cadprofi architectural 18

System rur i złączek oraz armatury z polipropylenu

Do programu wprowadzono polecenie System rur polipropylenu pozwalający na wygodne rysowanie ciągów instalacji (PP) z automatycznym wstawianiem odpowiednich kolanek o średnicy od 16 do 110 mm.

Dodatkowo wprowadzono możliwość łączenia instalacji PP z innymi rodzajami instalacji poprzez złączki zgrzewano-gwintowane.

 cadprofi architectural 19

Dodatkow y typ przewodu kołowego

Do programu został wprowadzony dodatkowy styl rysowania przewodów rurowych (z ukrytymi zakończeniami). Styl ten może być wykorzystywany, np. przy rysowaniu instalacji z zaginanymi rurami.

 cadprofi architectural 20

Palniki gazowe i olejowe

Do biblioteki urządzeń dodane zostały różne palniki olejowe, gazowe oraz dwupaliwowe. Wprowadzono także regulatory ciśnienia gazu.

 cadprofi architectural 22

 

Pozostałe funkcje

Dynamiczne określanie "kierunku" wstawienia obiektów

Dla niektórych elementów (np. dla kolanek i trójników) możliwe jest dynamiczne określanie kierunku ich wstawienia. Opcja ta ułatwia rysowanie odgałęzień oraz ciągów instalacji.

cadprofi architectural 23 

Usprawniona opcja 'Na przedłużeniu'

Przy wstawianiu wielu obiektów (np. symboli, złączek, okien itp.) można zastosować opcję 'Na przedłużeniu', która ułatwia określenie położenia obiektów leżących wzdłuż wybranych linii. Po wskazaniu linii można określić odległość wstawienia obiektu od początku linii lub od dowolnego punktu referencyjnego. Funkcja ta znacznie przyspiesza precyzyjne wstawianie elementów bez potrzeby rysowania linii konstrukcyjnych lub stosowania poleceń edycyjnych.

 

Symbole użytkownika – dodawanie symboli do bibliotek

Program pozwala na definiowanie własnych symboli i dodawanie ich do standardowych bibliotek CADprofi.

Dotychczas kreator symboli pozwalał na dodawanie symboli do oddzielnej biblioteki. Obecnie symbole są dodawane bezpośrednio do poszczególnych poleceń programu, a ich obsługa jest analogiczna do obsługi wszystkich symboli programu.

Do dodawania własnych symboli służy nowy kreator, dzięki któremu użytkownik w łatwy sposób stworzy i rozbuduje bazę swoich bloków. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia symboli „skalowalnych”, tj. takich, dla których można niezależnie określić wymiary X, Y i Z.

cadprofi architectural 24 

Symbole użytkownika – edycja

Symbole zdefiniowane przez użytkownika można w łatwy sposób edytować. W oknie edycji możliwe jest dostosowanie wielu parametrów, w tym sposobu wstawiania, określenie punktów przerywania linii (w przypadku gdy symbol jest wstawiany w linie) i innych.

 cadprofi architectural 25

Porządkowanie baz danych użytkownika

W bibliotekach parametrycznych użytkownik ma możliwość rozszerzania bazy danych o własne typy produktów. Parametry tych produktów można dowolnie edytować, a obecnie także porządkować (określać kolejność ich wyświetlania w bibliotece).

 cadprofi architectural 26

Nowa opcja warstw – kolor warstwy zależny od wybranego systemu

W programie możliwe jest stosowanie automatycznego zarządzania warstwami. Rozszerzona struktura warstw pozwala na umieszczanie obiektów z różnych systemów na osobnych warstwach. Obecnie możliwe jest także dopasowanie koloru obiektów do koloru danego systemu.

cadprofi architectural 27 

Zmiany dotyczące tworzenia zestawień materiałów

Obecnie kolumny do wydruku w prawym panelu można porządkować metodą „przeciągnij i upuść” oraz kasować klawiszem Delete.

Do polecenia Zestawienia materiałów dodano nowe rodzajezestawień, ułatwiające błyskawiczne tworzenie specyfikacjioraz legend.

Do programu także dodano nowe moduły bezpośredniegowydruku zestawień działające w programach CAD w wersjach32 oraz 64 bit.

 cadprofi architectural 28

Rozszerzona zawartość polecenia Ramki i tabelki

W poleceniu Ramki i tabelki wprowadzono dodatkowe elementy, w tym:

 • ramki,
 • tabelki,
 • specyfikacje (tabelki do szybkiego tworzenia różnych list),
 • strony tytułowe.

Dodatkowo w poleceniu Ramki i tabelki wprowadzono możliwość wpisywania tekstów wielowierszowych.

 cadprofi architectural 29

Rozszerzona zawartość polecenia Zestawienia materiałów

Do polecenia Zestawienia materiałów zostały dodane dodatkowe rodzaje zestawień automatyzujących tworzenie tabelek specyfikacji.

 cadprofi architectural 30

Biblioteka Wavin – usprawnione rysowanie instalacji kanalizacyjnych

Do tej pory podczas projektowania instalacji kanalizacyjnych niezbędne było wstawianie poszczególnych elementów z biblioteki. Obecnie w bibliotece Wavin wprowadzono możliwość automatycznego ciągów instalacji.

Opcja ta znacznie usprawnia rysowanie, gdyż program automatycznie wstawia niezbędne rury i kolanka wzdłuż kolejno wskazywanych punktów.

Podczas rysowania program dopasowuje kąt rysowania rur do istniejących kolanek (15°, 22°30’, 30°, 45°, 67°30’, 87°30’).

 

Nowa biblioteka produktów BH-Res

Do programu wprowadzono produkty firmy BH-Res stosowane przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych z mat Climaver. Biblioteka zawiera komplet produktów firmy BH-Res, w tym:

 • przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym,
 • kolana,
 • odejścia,
 • trójniki orłowe oraz trójniki proste z odejściem prostokątnym lub okrągłym,
 • redukcje symetryczne i asymetryczne,
 • odsadzki,
 • zaślepki,
 • przyłącza okrągłe,
 • skrzynki rozprężne z króćcem bocznym oraz z króćcem górnym,
 • profile H (pozwalające np. na połączenia kanałów Climaver z przewodami z blachy).
cadprofi architectural 31