Firma ZWSOFT ogłosiła dzisiaj wydanie ZW3D 2024!

Jest to najnowsza wersji kompleksowego rozwiązania 3D CAD/CAE/CAM.

ZW3D 2024 wersja zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń, które pomogą użytkownikom poprawić wydajność i wykonywać złożone zadania.

 

Spis treści: 

 

 

Już teraz możesz pobrać program CAD i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością.

 

Opis zmian i nowości w ZW3D 2024:

 

Nowy silnik renderujący

ZW3D 2024 jest wyposażony w nowy silnik renderujący, który poprawia wydajność przetwarzania złożonych modeli. Dzięki temu użytkownicy mogą płynnie obracać, skalować lub przesuwać wielobryłowe, duże zespoły i modele ze złożonymi ścieżkami narzędzi.

Nowy silnik renderujący w ZW3D 2024 

 

Przyspieszenie generowania szyków

Szyk jest jedną z częściej używanych funkcji w projektowaniu części. W porównaniu do ZW3D 2023, generowanie wzorców jest teraz o 80% szybsze

 nowosci w szyku

 

Zaokrąglenie cięciwą

ZW3D 2024 rozszerza możliwości modelowania powierzchni poprzez dodanie opcji zaokrąglenia cięciwą. Funkcja pomaga projektantom w tworzeniu zaokrągleń na nierównoległych powierzchniach. Ponadto możemy teraz użyć zaokrąglenia ściany.

 Zaokrąglenie cięciwą w ZW3D 2024

 

Szybkie widoki

W nowej wersji możemy szybko przełączyć widok modelu na dwie, trzy lub cztery części, używając różnych widoków. Pozwala to szybko zobrazować wygląd modelu, z rożnych stron.

 

Szybkie widoki w ZW3D 2024 

 

Ulepszenia w szkicu

Dodano opcje grupowania wiązań oraz ulepszono efekt odsunięcia, ponadto jeśli usuniemy jeden z elementów szkicu, sąsiednie wiązania pozostaną.

Ulepszenia w szkicu w ZW3D

 

 

Ulepszony import plików CAD - dwg i dxf

 Po zaznaczeniu opcji konwertuj krzywe ciągłe G2, zostaną one scalone podczas importowania. w jedną krzywą .

Poniższy rysunek przedstawia kształt utworzony przez 5 ciągłych krzywych G2, lewa strona pokazuje efekt niezaznaczonej opcji, która zachowuje 5 krzywych. Prawa strona pokazuje efekt po zaznaczeniu opcji konwertowania, która łączy 5 krzywych w jedną krzywą.

 Import krzywych z plików dwg w ZW3D 2024

 

Dokumentacja 2D 

W trzech poleceniach wymiarowania: Linia bazowa, Ciągła i Rzędna dodano opcję wymiar jako grupa.

 Grupowanie wymiarów w dokumentacji 2D

 

W etykietach balonów wprowadzono możliwość modyfikacji tolerancji, dla wartości takich, jak np. masa, długość, szerokość itp.


Nowe etykiety balonów w ZW3D 2024

 

 Tekst obsługuje odwołanie do wymiaru w arkuszu rysunku, gdy skojarzony wymiar może być wyświetlany w obiekcie tekstowym. Tekst obsługuje dodawanie hiperłącza, aby całe obiekty tekstowe stały się łączem, które może wstawiać ścieżkę pliku (w tym ścieżkę względną) lub adres URL.

 

Ulepszona tabela otworów

W tabeli otworów pojawiła się opcja "Połącz ten sam identyfikator", aby otwory o tym samym rozmiarze mogły używać tego samego identyfikatora. Pozwala to na dodanie ilości otworów, w tabeli.

 Tabela otworów w ZW3D 2024

 

PMI i Step

ZW3D 2024 jest w stanie wyświetlić dane PMI zapisane w pliku step, po zaimportowaniu pliku i wybraniu odpowiadających nam opcji, model otworzy się wraz z wymiarami oraz dodatkowymi danymi, przypisanymi do modelu, jak np. wymagania dotyczące obróbki.

ZW3D 2024 może również importować i modyfikować PMI innych popularnych formatów oprogramowania. Import i eksport PMI pozwala na szybszą prace i edycję projektów.

 PMI w step

 

Import step

 

Nowy układ główny w tworzenia złożeń  

W ZW3D 2024 dodano odgórny proces projektowania oparty na układzie, który służy do osiągnięcia stabilnej i szybkiej, jednokierunkowej transmisji informacji o modelu, w projektowaniu złożenia . Dzięki temu złożenie może spełniać wymagania parametrycznego projektowania produktów.

układ główny w złożeniu

 

Biblioteka kół zębatych

W ZW3D 2024 znajdziemy nowy generator dzięki któremu możemy szybko tworzyć modele przekładni zębatych i ślimakowych, w tym ślimak cylindryczny Archimedesa (ZA) i ślimak o wydrążonym boku (ZC).

Elementy możemy generować w środowisku części i złożenia, jako cechy lub komponenty. Tworząc przekładnię możemy wybrać, czy program utworzy także drugie koło.

 parametry kół zębatych

 

 przykłady kół zębatych

 

Konstrukcje spawane

Nowy moduł struktura jest rozwinięciem modułu konstrukcji spawanych, służy do tworzenia montażu konstrukcyjnego opartego na komponentach. Moduł konstrukcji obejmuje funkcje rysowania linii profilu, tworzenia i edycji elementów konstrukcji, tworzenia i edycji komponentów oraz strukturalnego zestawienia komponentów itp. Profile konstrukcji możemy wstawiać nie tylko na szkice 2D i 3d, ale także ramy 3D. Do tworzenia ram mamy specjalne polecenie, które pozwala określić; wysokość, długość i ilość. Po utworzeniu elementu konstrukcyjnego, użytkownik może wybrać element konstrukcji i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby usunąć lub edytować element konstrukcji. W module Struktura znajdziemy więcej rodzajów połączeń i możliwości docinania konstrukcji, np. do wybranej płaszczyzny.

 rama w module struktura

 

 

W module Struktura możemy zdefiniować tabele BOM odnoszącą się do złożenia konstrukcji, oprócz standardowych, znajdziemy tam parametry określające sposób połączenia, czyli kąty docięcia profili, lub kat obrotu. Tabelę możemy wstawić także do dokumentacji 2d.

tabela spawania 

 

Arkusze blach

W Arkuszach blach dodano nowe typy odgięcia, takie jak: z zgięcie, zgięcie proste i na wpust, pojawiło się też nowe polecenie szkic rozerwania, znajdziemy je w poleceniach służących do konwersji modeli w arkusz.

Użytkownik ma więc do dyspozycji więcej zaawansowanych narzędzi tworzenia blach, a także sposobów przekształcenia zaimportowanych modeli.

 

 giecie blach zw3d

 

Nowe możliwości w części CAM

Pojawiło się nowe polecenie do tworzenia narzędzi tokarskich, po wybraniu opcji stwórz narzędzie oraz rodzaju obróbki toczeniem, mamy do wyboru bardziej szczegółowy podział narzędzi. Następnie ustawiamy parametry narzędzia, takie jak np. rodzaj płytki czy uchwytu, a także ustawiamy szczegóły dotyczące wkładki, trzpienia, punktu śledzenia i innych.

 

cam 

W przypadku narzędzia użytkownik może dodać wiele punktów śledzenia zgodnie z rzeczywistymi wymaganiami operacji.

cam2

 

W operacji wykańczania narożników zoptymalizowano dokładność identyfikacji obszaru obróbki. ZW3D 2024 zapewnia dwie różne metody cięcia: "wzdłuż" i "w poprzek", aby spełnić większe wymagania użytkowników. Poprawiono również połączenie między obszarami stromymi i niestromymi, program eliminuje niepełną obróbkę i pomyłki w połączeniach na złączu narzędzia.

 zw3d narozniki

 

Ulepszone wykańczanie w obróbce ołówkowej ma zastosowanie do bardziej złożonych scenariuszy przetwarzania. Ze względu na dostosowanie algorytmu poprawiła się dokładność rozpoznawania obszarów przetwarzania, dzięki temu możemy generować pełne, gładkie i jednolite ścieżki narzędzia.

 obrobka olowkowa

 

Nowe możliwości pojawiły się także w operacji rowkowania, teraz jako strategię obróbki możemy wybrać zigzak i włączyć kontrole głębokości.

 obrobka olowkowa1

 obrobka olowkowa3

Po dodaniu maszyny i wygenerowaniu kodu Nc możemy stwożyc listę narzędzi, funkcja jest dostepna po wybraniu listy narzędzi w ustawieniach dokumentu.

 

lista narzędzi

 

QuickMill

Ulepszyliśmy obróbkę zgrubną z dużym przejściem

We frezowaniu 3X często wybieramy duże narzędzie i stosujemy duży krok, aby jak najszybciej usunąć nadmiar materiału do obróbki zgrubnej. W ZW3D 2024 zoptymalizowano algorytm operacji obróbki zgrubnej, dzięki czemu rozwiązał się problemy z niekompletnym cięciem, usunięto też limit przejścia. 

 

obrobka zgróbna

 

 

Moduł wiązki przewodów

W ZW3D 2024 dodano moduł wiązki przewodów, aby sprostać potrzebom projektowania elektrycznego. Moduł służy do tworzenia ścieżek i określania właściwości okablowania. W środowisku złożenia możemy tworzyć trasy okablowania, definiujemy właściwości przewodów kabli i osłon. W poleceniach znajdziemy możliwość ustawienia ścieżki referencyjnej, do której będzie się odnosiła trasa okablowania. Ponadto definiujemy części standardowe, istnieją trzy typy: złącze, część prowadząca i uchwyt. Następnie należy ustawić porty dla części standardowych. Można ustawić punkt początkowy i kierunek. Na wstępie możemy określić materiał i parametry okablowania takie jak: średnica, współczynnik promieniowy temperatura, prąd i napięcie znamionowe, dostawca itp.

Do projektowanej wiązki przewodów możemy dodać wybraną warstwę ochronna, możemy wybrać typ warstwy ochronnej, zmienić jej nazwę, a także określić odległość, między dwoma wewnętrznymi końcami przewodu. Możemy także dołączyć lub odłączyć segmenty wiązki przewodów. Moduł wiązek zapewnia użytkownikom profesjonalne rozwiązanie do projektowania wiązek i poprawia ich wizualizację.

modul wiazki przewodow w zw3d 2024 

 

 

Analiza wytrzymałościowa

Pod cyklicznym obciążeniem konstrukcja ulega tzw. zmęczeniu, czyli ulega trwałym uszkodzeniom w niektórych punktach. Nowa wersja dodaje funkcję analizy zmęczenia, która obsługuje dwa tryby: obciążenie o stałej amplitudzie i obciążenie o zmiennej amplitudzie. Obsługuje trzy metody obliczania uszkodzeń: maksymalne naprężenie główne, maksymalne naprężenie ścinające i naprężenie von Misesa. Jednocześnie wspiera metody korekcji naprężenia Goodmana, Gerbera, Soderberga i inne metody korekcji naprężenia .

Wibracja losowa odnosi się do wibracji, której nie można opisać za pomocą funkcji deterministycznej, ale ma pewne reguły statystyczne. Nowa wersja modułu analizy dynamicznej obsługuje losową analizę drgań.

analiza wytrzymalosciowa

 

 

 

Rurociągi

Moduł rurociągów ZW3D 2024 ma bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i dodaje różnorodne funkcje, aby spełnić różne wymagania dotyczące projektowania rurociągów.

W ZW3D 2024 dodano funkcję kopiuj rury oraz lustra rury, pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia projektu.

 

projektowanie rurociagow

 

Często podczas tworzenia projektu zachodzi potrzeba zamiany kolanka na zgięcie i odwrotnie, teraz mamy specjalne polecenie, które zamienia te części. Podczas projektowania elastycznej rury zwykle konieczne jest dostosowanie punktów przelotowych aby ułatwić sterowanie kierunkiem w ZW3D 2024 zoptymalizowano funkcję "modyfikuj elastyczną rurę", dodając typ Wyrównaj, w tym WCS i widok, poprawiając w ten sposób wydajność modyfikacji i użyteczność.

Po zakończeniu projektowania potrzebne są rysunki 2D do produkcji, ZW3D 2024 optymalizuje tą funkcję, pozwala zdefiniować numer rysunku i nazwę rysunku. Dodatkowo można wybrać generowanie okładki i katalogu, co czyni rysunek bardziej standardowym. Rysunki zostaną automatycznie przeniesione na strony w oparciu o układ, a położenie tabel można zmieniać.

formatki iso

 

W ZW3D 2024 dodano rysunek ISO do konstrukcji rury prowadzącej. Rysunki ISO nie tylko automatycznie oznaczają informacje o rozmiarze, ale także wyświetlają listę materiałów i inne informacje. Udoskonalenie modułu rurociągów sprawia, że projektowanie rurociągów w ​​ZW3D jest wydajniejsze.

rurociagi zw3d