Renderowanie to proces nadawania obiektom realistycznego wyglądu. W programie ZWCAD odnosi się on wyłącznie do elementów przestrzennych, przedmioty płaskie nie są brane pod uwagę – rysunki poniżej.


rendering a rysunki paskie

rendering a model przestrzenny

Omówione w poprzednim rozdziale sposoby wyświetlania to typowe narzędzia robocze których zadaniem jest ułatwienie projektantowi/konstruktorowi uzyskania zamierzonego celu, czyli zamodelowania obiektu. W procesie tworzenia elementu, gdy jest on bezustannie powiększany/pomniejszany, przesuwany i obracany, stosowanie renderingu jest czasochłonne i niewygodne. Czasochłonne ponieważ zajmuje od kilku do kilkunastu sekund, a niewygodne gdyż wykonanie którejkolwiek z w/w czynności anuluje rendering i przywraca tryb wyświetlania przedmiotu sprzed jego nałożenia.

 

ZWCAD dysponuje zestawem narzędzi zarówno do renderowania obiektów jak i do ustawiania parametrów tego procesu, Wszystkie polecenia dostępne są albo z paska narzędzi Renderowanie albo z paska głównego menu – rysunek poniżej.

renderowanie