renderowanie kona

Renderowanie

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu w postaci fotorealistycznej.

Renderowanie, w połączeniu z możliwością np. przypisywania różnej tekstury poszczególnym powierzchniom obiektu, nadaje przedmiotom bardziej realistyczny wygląd. Na rysunku poniżej pokazany jest zrenderowany model 3D przy ustawieniach domyślnych. Opcje które można wykorzystać przy tworzeniu fotorealistycznych obiektów zostaną omówione w dalszej części tego opracowania.

zrenderowany model3d