ZWCAD oferuje kilka sposobów wyświetlania obiektów, przy czym pod pojęciem „obiekty” należy rozumieć bryły przestrzenne – elementy płaskie, z racji swojej dwuwymiarowości, zawsze widoczne są w ten sam sposób. Wyjątek to np. obiekty OLE czy też rastry, które znikają pozostawiając jedynie ramkę po włączeniu ukrywania linii niewidocznych bądź dowolnej z opcji cieniowania.

 

Narzędzia wyświetlania obiektów dostępne są zarówno z paska głównego menu (Widok – Style wizualne) jak i z paska narzędzi Visual – rysunek poniżej.

narzdzia wyswietlania obiektw

Proszę zwrócić uwagę, iż jedynie trzy pierwsze polecenia, tj. 2D Siatka, 3D Siatka oraz Ukryj linie niewidoczne występują w pasku narzędzi jako ikony, po pozostałe cztery należy się „pofatygować” do paska głównego menu.

 

Domyślnym ustawieniem ZWCAD-a jest przedstawianie modelu 3D w postaci drutów z uwidocznieniem wszystkich jego krawędzi. Taka reprezentacja jest najprostsza, najmniej obciąża procesor, ale, szczególnie w przypadku bardziej złożonych obiektów, utrudnia zorientowanie zarówno co do kierunku patrzenia na przedmiot, jak i jego kształtów w wyniku np. nakładania się na siebie wielu krawędzi – rysunek poniżej.

 

widoczne i ukryte krawdzieWszystkie krawędzie widoczne                                                               Krawędzie niewidoczne ukryte