biuro@zwcad.pl

Jedną z cech języka LISP jest odzielność przestrzeni pamięci dla zmiennych w różnych rysunkach. Przez to, jeśli ustawimy wartość zmiennej w jednym rysunku. A następnie Użytkownik zmieni aktualny rysunek, oddczytanie wartości tych zmiennych nie będzie możliwe.

Nie dyskryminuje to jednak wykonywania operacji na innych plikach. Możmy pobrać obiekt aplikacji ZWCAD, z niego kolekcję dokumentów a dalej na nich wykonywać wszystkie operacje. Dla przykładu wykonamy czyszczenie dokumentów, a i wyświetlimy ich nazwy

 

(defun AllDocs-Purge ( / docs)

   (setq otwartepliki (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))  ; pobieramy kolekcję wszystkich otwartych plików
   (vlax-for dwg otwartepliki ; wykonujemy pętlę po wszystkich plikach
     (vla-purgeall dwg)   ; wykonujemy czyszczenie pliku
     (print (vlax-get-property dwg 'Name ) ) ; i na koniec wyświetlamy nazwę dokumentu.
   )
)

Wykonanie w ZWCAD 2015+LISP AllDocs Purge 2015