vlax-for

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-for

(vlax-for symbol kolekcja
       [expression1 ]
       [expression2 ]
       ...
)

Wykonuje wyrażenie na każdym elemencie kolekcji.

Funkcja zwraca wartość operacji wykonanej na ostatnim elemencie kolekcji.

Przykład:

(vl-load-com)
(setq cad (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vlax-get-property cad 'ActiveDocument))
(setq textstyle (vlax-get-property doc 'TextStyles ) )
(vlax-for styl textstyle
    (terpri)
    (princ (vlax-get-property styl 'Name ) )
)

comments powered by Disqus