biuro@zwcad.pl


;Za pośrednictwem LISP w ZWCAD możliwe jest manipulowanie zmiennymi systemowymi ZWCADa a nawet samego systemu operacyjnego
;Większość ustawień rysunku i całego środowiśka ZWCAD można zmienić własnie przez zmienne systemowe.

;NP. jeśli chcemy poprosić użytkownika, o wskazanie punktu, ale ograniczyć możliwość przyciąganie jedynie do końców linii, należy zmienną systemową OSMODE ustawić na 1.
;Ważne jest, żeby na koniec działania funkcji przywrócić poprzedni stan zmiennej. Oczywiście nie jest to konieczne, ale źle odbierane przez Użytkowników jest nadpisywanie ich ustawień bez ich woli.

(defun C:Test ( / lastOSMODE selP)
(setq lastOSMODE (getvar "OSMODE") )
(setvar "OSMODE" 1)
(setq selP (getpoint "Wskaż koniec"))
(setvar "OSMODE" lastOSMODE)

)
;Pełną listę zmiennych systemowych ZWCADa mogą Państwo znaleźć w pomocy ZWCADa.


; Zmienne systemowe Systemu Operacyjnego możemy kontrolować używając funcji getvar i setenv
; getenv - zwraca wartość określonej zmiennej systemowej.
; setvar - ustawia wartość zmiennej, oczywiście jeśli to możliwe

;Np katalog użytkownika można odczytać tak:
(strcat (getenv "HOMEDRIVE") (getenv "HOMEPATH"))
; Nazwę komputera i domenę:
(getenv "COMPUTERNAME") (getenv "USERDOMAIN")