Z przyjemnością informujemy o nowej wersji programu CAD 3D – ZW3D 2022.

Program ZW3D jest cały czas intensywnie rozwijany, z wielu nowości przedstawiamy tylko kilka.

Już teraz możesz pobrać program CAD i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością.

 

 

Modelowanie 3D 

Dodaliśmy pasek z punktami charakterystycznymi do głównego okna programu aby można było się szybko przełączać pomiędzy różnymi rodzajami lokalizacji.

zw3d nowe punkty loalizacji

 

Wprowadziliśmy filtr zaznaczania, tak aby przy zaznaczaniu oknem program nie wybierał niewidocznych elmentów.

zw3d zaznaczanie niewidocznych

 

W podobny sposób działa funkcja "Ignoruj przeźroczyste". Po zaznaczeniu program zignoruje elementy zaznaczone jako przeźroczyste i pozwoli na wybranie obiektów znajdujących się poniżej lub wewnątrz.

zw3d ignorowanie przezroczystych

 

Ułatwiliśmy sposób określenia konturu w szkicu. Obecnie wystaczy wskazać punkt wewnętrzny, a w wyniku tego program CAD uworzy nam kontur gotowy do wyciągnięcia.

zw3d zamkniety profil szkic

 

Ulepszyliśmy filtr wyboru oraz menadżer warstw, teraz operacje na warstwach odbywają się w czasie rzeczywistym. Ponadto przy wstawianiu komponentu do złożenia możemy wybrać funkcję dziedzicz warstwę.
zw3d konfiguracja warstw

 

Funkcja zmierz może teraz wczytać informacje o wybranych obiektach oraz analizować odległość i kąt między dwoma obiektami.

 zw3d mierzenie odleglosci

 

Dodaliśmy funkcję badania spójności powierzchni, która obejmuje sprawdzanie ciągłości G0, G1 i G2.

Natomiast podczas analizy ścian mamy możliwość wyświetlenia minimalnej oraz maksymalnej krzywizny.

Do funkcji "Przecięcie przenikających", dodaliśmy możliwość wskazania dwóch powierzchni przenikających dając możliwość precyzyjniejszego używania funkcji.

W modelowaniu połączeń w ZW3D 2022 pojawia się możliwość dodawania połączeń klasy G3. Ciągłość krzywej G3 możemy wybrać dla poleceń, takich jak Łącz, Krzywa punktowa i Modyfikuj. Pozwala to uzyskać połączenia dużo lepszej jakości.

zw3d krzywa przez punkty

 

Nowa wersja, to nowy sposób zarządzania plikami jednoobiektowymi. Zmiany zauważymy podczas wyboru formatu pliku. Zmieniło się okno wyboru, podczas tworzenia pliku jednoobiektowego wybieramy główny typ pliku w lewym górnym rogu i podtyp w prawym górnym rogu. 

 zw3d tworzenie nowego projektu

 

 

Szkic

Dodaliśmy nowe funkcje w szkicu np. Edytor wymiarów, wstawienie gotowego szkicu, możliwość rysowania równoległoboku.
zw3d rysowanie rownolegloboku

W szkicu 3D pojawiła się nowa ikonka - Tekst krawędziowy, która umożliwia tworzenie tekst trzema metodami: "Planarny", "Na krzywej" i "Na ścianie".

ZW3D 2022 dodaliśmy obsługę, importowanie i eksportowanie niestandardowych właściwości plików STEP, takich jak: w tym ciąg, liczba całkowita, liczba, wartość logiczna i typ danych.

W szkicu również można dodać połączenia typu G3 - "wpływ krzywych", funkcja jest dostępna w poleceniu "Krzywa połączona". 

 

Arkusze blach

Kolejna zmiana dotyczy tworzenia arkuszy blach, podczas tworzenia nowego pliku pojawia się możliwość wyboru podtypu arkusze blach.

zw3d parametry arkusza blachy 

Po utworzeniu arkusza blachy możemy użyć nowej funkcji widok rozkroju wyeksportować do pliku dwg.

W arkuszach blach poprawiono operacje wstawiania stempla zewnętrznego oraz dodano możliwość rozerwania wzdłuż krzywej. 

 

Złożenia

Podczas wstawiania jednoobiektowych plików możemy zaznaczyć "Kopiuj całe złożenie części" i wstawić komponenty złożenia jako wirtualne. Dodaliśmy także nową operację Nowy do wstawienia, służący do wstawiania pustych, nieistniejących elementów. Dodać można element w wybranym typie, takim jak Z3PRT, Z3ASM / Standard, Z3ASM / ECAD i Z3ASM

Pojawiły się nowe typy wiązań mechanicznych, rowek oraz krzywka.
zw3d wiezy

 

Podczas dodawania wiązania możemy wybrać opcję nieasocjatywny komponent oraz jeden z możliwych sposobów wyświetlania. Pozwala to kontrolować stan wyświetlania, co znacznie ułatwia pracę przy skomplikowanych złożeniach. 

 

Dokumentacja 2D

Po dodaniu nazwy połączonej etykiety w szkicu, możemy wypełnić zawartość tabeli rysunkowej w menadżerze rysunku. Po kliknięciu na „Format arkusza” lub „Blok tytułowy”, możemy wybrać Wypełnij tabelkę rysunkową. Dzięki temu możemy szybko i wygodnie uzupełnić komórki.

Jeśli tworzymy kilka rysunków do jednej części, przyda nam się nowa funkcja a przenoszenia tabeli do nowych arkuszy. 

Kolejne, nowe polecenie arkuszy rysunkowych, znajdziemy w zakładce Wymiary jest to polecenie Oznacz otwór. Pozwala na zaznaczanie otworów dwoma metodami wybór ręczny i automatyczny, do tego mamy do wyboru 12 dostępnych wzorów.

zw3d oznaczenia otworow

 

Pojawiła się też nowa opcja wymiarowania rzędna kątowa.

 zw3d rzedna katowa

 

W arkuszu ulepszono funkcje wstawiania przekrojów izometrycznych.

Można to zrobić 5 metodami:

  • Przekrój w płaszczyźnie,
  • Przekrój z plastrem,
  • Przekrój z 3 płaszczyzn,
  • Przekrój z obwiednią,
  • Przekrój profilem. 

W nowej wersji generowanie widoków 2D zostało znacznie przyspieszone, nawet duże złożenia zostaną teraz szybko wyświetlone. 

 

Tworzenie form

W ZW3D 2022 możemy dodać do formy pojedyncze lub częściowe chłodzenie dwoma metodami: auto rzutowanie lub połączenie dwóch kanałów.

zw3d chlodzenie form

 

Nowe możliwości pojawiły się w zakresie wstawiania części z biblioteki, wypychacza skośnego oraz bloku prowadzącego.

zw3d wypychacz skosny

 

Moduł CAM

Znacznie przyśpieszone zostało obliczanie ścieżek narzędzi. W przyszłości funkcjonalność to będzie ciągle optymalizowana.

W module 3xMachining, w operacji zgrubnej Offset 2D dodano nowa opcję prowadzenia ścieżki przez zadany profil.

ZW3D 2022 może wykrywać płaskie powierzchnie w zgrubnych operacjach, na tej podstawie może zostać dodana dodatkowa ścieżka narzędzia, która skróci czas frezowania.

Podczas operacji planowania czoła można wybrać dodatkową opcję odwrócenia operacji i realizować operację od środka do zewnętrznej granicy.

W wersji 2022 zostało dodano możliwość ograniczenia maksymalnych obrotów dla stałej prędkości skrawania Vc m/min oraz możliwe jest generowanie gwintowania tokarskiego przez cykl.

Ulepszono symulację maszynową orz dodano dwa nowe sterowniki. Możemy dokonać symulacji kodu dla sterowników Siemens i Heidenhain.