ISOLINES

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.

 

Wartością domyślną jest cyfra 4. Program pozwala manipulować liczbą krzywych tworzących bryłę w przedziale od 0 do 2047 (tylko liczby całkowite).

 

Polecenie  ISOLINES 

 

Przebieg operacji:

1. Na pasku poleceń należy wpisać ISOLINES.

2. Podajemy nową wartość wyświetlanych linii tworzących kontur bryły. 

Uwaga!

Po zmianie cyfry należy odświeżyć obszar roboczy poprzez wpisanie w pasku poleceń funkcji REGEN.

Zobacz także: DISPSILH 

Domyślna wartość zmiennej to 4.

ISOLINES 4

 

Zmieniona wartość wyświetlanych krzywych tworzących bryłę na 20.

ISOLINES 20