biuro@zwcad.pl

SMARTMOUSE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SMARTMOUSE

Narzędzie Smart Mouse występuje już od wersji ZWCAD+. Opcja ta jest systemem gestów kierujących zachowaniem programu.

Ikona

 SmartMouse 1

(Pasek_ikon_Smart_tools

Menu

Narzędzia  Gesty Myszy  Przełącz Wł./Wył.          (interfejs_klasyczny)

Narzędzia  podgrupa Gesty Myszy  Gesty Myszy  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie  _smartmouse

Domyślnie przypisane są opcje pokazane na rysunku poniżej. Nie należy się jednak martwić, ponieważ istnieje możliwość zmiany przypisanych poleceń do danych gestów. 

Smart Mouse 2

Standardowe narzędzia w systemie SmartMouse.

 

Narzędzie należy aktywować wpisując w pasku poleceń _smartmouse lub poprzez kliknięcie ikony funkcji. Narzędzie uruchamia się poprzez przytrzymanie prawego klawisza myszy oraz przesunięcie kursora w odpowiednim kierunku bądź nakreślenie konkretnego gestu. Na powyższym rysunku pokazane są narzędzia takie jak: Nowy, Okrąg, Przesuń, Zoom, Łuk czy też Kopiuj.

 

Zmiana przypisanych ustawień systemu Smart Mouse:

Ikona

 SmartMouse 3

(Pasek_ikon_Smart_tools)

Menu

Narzędzia Gesty Myszy Ustawienia                 (interfejs_klasyczny)

Narzędzia podgrupa Gesty Myszy  Ustawienia  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie   _smartmouseconfig

Zmiana dotychczasowych ustawień odbywa się w oknie Ustawienia Gestów Myszy. Okno to można wywołać poleceniem _smartmouseconfig lub poprzez wybór odpowiedniej ikony w programie.

 SmartMouse 4