CURSORSIZE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CURSORSIZE

Jest to zmienna systemowa, która pozwala na określenie wielkości krzyża nitkowego.

Polecenie  CURSORSIZE

Domyślna wartość tej zmiennej to 7. Przedział wielkości krzyża nitkowego w jakim można się poruszać to wartości od 1 do 100. Jeżeli wartość krzyża nitkowego zostałaby ustawiona na 100, to można się spodziewać, że końce krzyża nitkowego nigdy nie będą widoczne.

 

Zmiana wielkości krzyża nitkowego możliwa jest również z okna Opcje. Po włączeniu się wspomnianego okna dialogowego, należy przejść w zakładkę Wyświetlanie. W lewym dolnym rogu okna znajduje się narzędzie Rozmiar kursora. Suwakiem można zmienić rozmiar kursora w wartościach od 1 do 100. Po dokonanej zmianie należy zastosować zmiany i zamknąć okno na przycisku OK.

Okno opcje Wyświetlanie