APERTURE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.

Typ Liczba całkowita
Miejsce zapisu Rejestr
Wartość początkowa 10
Zakres 1÷50
Polecenie APERTURE

Im większa wartość zmienne, tym dalej od wskaźnika będą szukane punkty charakterystyczne.

Zmienna APBOX pozwala na włączenie ramki obszaru wyszukiwania.

Przy dużych monitorach o wysokich rozdzielczościach np. powyżej 24" zaleca się nieco zwiększenie wartości.

Na rysunku poniżej okręgi symbolizują obszar poszukiwań końca linii w zależności od wartości zmiennej.

APERTURE