COPYCLIPFORMATS

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
COPYCLIPFORMATS

Zmienna odpowiada za format obiektu wklejanego ze schowka.

Wartość domyślna to 193. Zmienna zapisywana jest w rejestrach.

 

W tabeli poniżej zestawiliśmy poszczególne wartości zmiennej.

 

WartośćFormat
1 Obiekt OLE
2 R14
4 R15 (2000)
8 R16 (2004)
16 R17 (2007)
32 R18 (2010)
64 R19 (2013)
128 R22 (2018)