biuro@zwcad.pl

COPYMODE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
COPYMODE

Zmienna pozwala na włączenie automatycznego powtarzania komendy KOPIUJ.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: 0

Wartość Ustawienia
"0" Automatycznie powtarza komendę KOPIUJ.
"1" KOPIUJ wykona jedną kopię.

 

 

Jeśli zmienna jest ustawiona na wartość 0 to po wykonaniu opcji kopiowania pod kursorem dalej będziemy trzymali wybrane do skopiowania elementy.

Pokazano to na filmie poniżej.

copymode