Moduł Younga

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Moduł Younga

Moduł Younga to moduł sprężystości wzdłużnej.

Mówi nam o tym jak bardzo materiał się odkształca - im większa liczba tym mniejsze odkształcenie.

comments powered by Disqus