biuro@zwcad.pl

Położenie atrybutu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Położenie atrybutu

Określa punkt położenia tekstu atrybutu.

Możemy wpisać jego współrzędne X, Y, Z lub wskazać na rysunku.

Poniżej na rysunku zaznaczono miejsce definicji współrzędnych. Okno uzyskujemy poprzez wydanie polecenia ATTDEF

 

 

Definicja polozenia atrybutu