.zw$

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
.zw$

Plik automatycznego zapisu rysunku.

UWAGA: Proszę pamiętać, że automatyczny zapis nie zapisuje oryginalnego pliku DWG (tego, nad którym pracujemy).

Automatyczny zapis tworzy tylko dodatkowy plik w katalogu tymczasowym, z którego często udaje się odzyskać rysunek.

 

Jest on tworzony automatycznie podczas pracy w programie, co określoną liczbę minut.

Rozszerzenie pliku, czas, oraz miejsce zapisu można ustawić w opcjach programu ZWCAD.

Aby zarządzać ustawieniami plików tymczasowych należy wybrać pozycję z menu Narzędzia --> Opcje

 

rozszerzenie plikow tymczasowych

 

Opis pozycji występujących w powyższym oknie:

  1. Automatyczny zapis - włącza lub wyłącza tworzenie pliku automatycznego zapisu,
  2. Zapisuj tylko obecnie obsługiwany dokument - powoduje, że plik automatycznego zapisu zostanie utworzony tylko dla jednego rysunku, tego, nad któym aktualnie pracujemy. Jest to szczególnie przydatne, jeśli mamy otworzone więcej rysunków np. 30. Zapis jednego może potrwać ułamek sekundy, ale wszykich to już przerwa na kilka sekund.
    Jeśli opcja jest włączona, zostanie utworzony plik automatycznego zapisu tylko dla jednego - katulanego rysunku.
  3. Liczba minut pomiędzy zapisem - czas pomiędzy automatycznym zapisem podany w minutach. Ustawienie zbyt małej wartości może spowodować problemy. Jeśli plik zw$ będzie zapisywany na wolnym nośniku (np. w przeciązonej sieci wewnętrznej) to ponowny zapis może się uaktywnić, zanim skońćzy się poprzedni. ZWCAD posiada zabezpieczenie przed takim przypadkiem, ale moze dojść do kilkusekundowego zablokowania programu.
  4. Rozszerzenia plików tymczasowych - nazwa roszerzenia, można pisać swoją nazwę.

 

Aby zmienić lokalizację plików tymczasowych należy przejść na zakładkę pliki i wybrać odpowiedni katalog (rysunek poniżej).

 

lokalizacja kopii zapasowej

 

Przy ustalaniu ścieżki proszę pamiętać:

  1. Folder powinien leżeć na w miarę możliwości najszybszym dysku, zdecydowanie odradzamy dysk sieciowy,
  2. Folder powinien leżeć na innym dysku, niż plik z rysunkiem dwg. Mam na myśli bezpieczeństwo danych, jeśli jeden dysk ulegnie uszkodzeniu to będzie większa szansa na odzyskanie danych. Oczywiście ta opcja nie zastępuje regularnej kopii zapasowej posiadanych danych.

Odzyskanie danych

Zdarza się, że plik sv$ to "ostatnia deska ratunku". Aby odzyskać dane należy zmienić rozszerzenie pliku z .zw$ na .dwg i otworzyć normalnie plik dwg.

Jeśli użyjemy wyszukiwarki plików wbudowanej w system w celu znalezienia plików zw$, to może się okazać, że niczego nie znajdziemy. Dzieje się tak, ponieważ domyślnie foldery tymczasowe są wyłaczone z wyszukiwania plików. Wtedy lepiej sprawdzić w zrzucie ekrany powyżej ścieżkę i znaleźć odpowiedni folder.

Odzyskanie danych w programie ZWCAD.

Jeśli program się zawiesi to proszę wybrać z menu Plik --> Narzędzia rysunkowe --> Menadżer naprawy rysunku lub użyc polecenia drawingrecovery

Otworzy się okno, w którym zobaczymy pliki kopii zapasowej, informacje, oraz podgląd pliku. Z tego okna mozemy natychmiast otworzyć dany plik zapasowy.

konsola odzyskiwania danych 

Synonimy: zw$, sv$, .sv$,