CROSSINGAREACOLOR

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CROSSINGAREACOLOR

Zmienna pozwala na zarządzanie kolorem tła okna wyboru przecinającego. Możliwe są do wyboru wartości całkowite od 1 do 255. Zmienna systemowa SELECTIONAREA musi być włączona by dało się zmienić kolor za pomocą CROSSINGAREACOLOR.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 100

CROSSINGAREACOLOR