CTABLESTYLE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
CTABLESTYLE

Zmienna informuje o nazwie aktualnego stylu tabeli, oraz pozwala na jego zmianę.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: Standard

Zarządzać stylami tabeli możemy po wydaniu polecenia _tablestyle

 

Poniżej pokazano wygląd programu po wydaniu polecenia CTABLESTYLE

CTABLESTYLE

comments powered by Disqus