Współrzędne bezwzględne

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Współrzędne bezwzględne

W starszych wersjach programu ZWCAD współrzędne bezwzględne miały pierwszeństwo nad względnymi. Jeśli wprowadziliśmy współrzędne np. 10,20 to oznaczało punkt o współrzędnych X=10, Y=20.

Aby wstawić punkt względem poprzedniego punktu trzeba było wprowadzić małpę "@" przed wartości liczbowe.

Obecnie symbol małpy jest dopisywany automatycznie i wpisywane współrzędne są traktowane jako względne.

Czy można przestawić ten sposób traktowania współrzędnych? Jak zmusić program aby potraktował wprowadzane współrzędne jako bezwzględne?

 

Przełączenie ustawień programu CAD tak aby działał jak kiedyś (współrzędne bezwzględne miały większy priorytet).

Prawym klawiszemy myszy klikamy na pasek ikon na okonę wprowadzania dynamicznego i wybieramy "Ustawienia'

sposbo wprowadzania wspolrzednych

 

następnie wybieramy opcje "Współrzędne bezwzględnie"

zmiana wspolrzednych cad

i zatwierdzamy.

 

Jak zmusić program aby potraktował wprowadzane współrzędne jako bezwzględne?

Przed wprowadzaniem współrzędnych możemy wpisać następujące symbole:

  • # - program będzie traktował następne wprowadzone liczby jako współrzędne bezwzględne (X i Y),
  • * - program będzie traktował następne wprowadzone liczby jako współrzędne bezwzględne ale z możliwością wprowadzenia 3 współrzędnych (X, Y, Z).

 

Zachęcamy również do obejrzenia filmu, na którym omawiamy to zagadnienie.

 

 

Synonyms: Jak przenieść obiekty do punktu 00?