Wzniesienie (poziom)

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wzniesienie (poziom)

Pole właściwości "Wzniesienie" ("Elevation") odpowiada za bieżącą wysokość rysowania.

Wartość tego poziomu rysowania możemy przypisać przed rysowaniem, w trakcie polecenia lub zmienić poziom obiektu w panelu właściwości.

 

Dostępna jest zmienna Poziom (Elevation), która ustawia wysokość w osi Z dla wszystkich nowo rysowanych obiektów. Po wprowadzeniu nazwy zmiennej w linii poleceń program CAD wyświetli aktualny poziom oraz umożliwi wpisanie nowej wysokości, która będzie uwzględniana dla każdego nowego obiektu.

 

poziom elevation

 

Wzniesienie możemy również zmienić tymczasowo podczas rysowania obiektów, np. podczas rysowania prostokąta.

poziom prostokata

 

Jeśli obiekty są już narysowane to możemy zmienić ich poziom w panelu właściwości. Po wpisaniu nowej wartości obiekt zmieni swój poziom (rysunek poniżej).

poziom pasek wlasciwosci

 

Na rysunku poniżej pokazaliśmy kilka prostokątów narysowanych z różnymi wartościami wzniesienia (poziomu).

elevation

 

 

 

 

Synonimy: wzniesienie, elevation