vl-string-search

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vl-string-search

(vl-string-search wyszykowany analizowany pozycja_początkowa )

Wyszukuje wystąpienie ciągu znaków w tekście.

 

Funkcja zwraca indeks pierwszego wystąpienia ciągu znaków, lub nil jeśli tekst nie został znaleziony.

(vl-string-search "abc" "xyz-abc") zwraca 4
(vl-string-search "abc" "abc-xyz-abc" 2) zwraca 8, bo zaczyna szukać od pozycji 2
(vl-string-search "def" "abc-xyz-abc" ) zwraca nil

comments powered by Disqus