vlax-ename->vla-object

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-ename->vla-object

(vlax-ename->vla-object element)

Zamienia reprezentację element typu entity - format typowy dla AutoLISP na jego odpowiednik w postaci obiektu vla - format VisualLisp.

Przykład:

(command "pline" "0,0" "20,30" "60,15" "70,-20" "C")
(setq ename (entlast)) ; zwraca obiekt w postaci < ENTITY NAME: 276df9e8 >
(setq vla_object (vlax-ename->vla-object ename)) ; zwraca ten sam obiekt ale w reprezentacji #< VLA-OBJECT IZcadLWPolyline 277a6f80 >

comments powered by Disqus