vlax-ldata-test

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-ldata-test

(vlax-ldata-test data)

Sprawdza czy dane LDATA mogą zostać zapisane - sprawdza poprawność danych do zapisania.

Jeśli dane mogą być zapisane, funkcja zwraca T, w przeciwynym przypadku funkcja zwraca nil.

(vl-load-com)
(vlax-ldata-test "ZWTraffic") ; Zwraca T

(defun drawcircle()
   (command "circle" pause 20.0)
   (princ)
)

(vlax-ldata-test drawcircle) ;Zwraca nil poniewać drawcircle to funkcja a nie dane do zapisania.

 

comments powered by Disqus