vlax-make-variant

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-make-variant

(vlax-make-variant [wartość] [typ])

Tworzy dane typu wariant.

Jeśli określony zostanie tylko parametr wartość, dane są zainicjalizowane określonym typem zależnym od podanej wartości.

WartośćTyp
nilvlax-vb-Empty
liczba całkowitavlax-vbLong
liczba rzeczywistavlax-vbReal
tekstvlax-vbString
VLA-objectvlax-vbObject
:vlax-true, :vlax-falsevlax-vbBoolean
safearrayvlax-vbArray

Jeśli parametr wartość to nil  i parametr typ jest określony dane są inicjalizowane domyślną wartością zależna od parametru typ.

TypWartość domyślna
liczby 0.000
 teksty 
 warości logiczne 
 varianty vlax-vbEmpty (Uninitialized)

Jeśli oba parametry są określone system automatycznie rzutuje wartość na określony typ,

Typ może przyjmować jedną z wartości:

Typwartośćznaczenie
vlax-vbEmptyniezainicalizowany (domyślny)
vlax-vbNull1nie zawiera poprawnych danych
vlax-vbInteger2Liczba całkowita
vlax-vbLong3Długa liczba całkowita
vlax-vbSingle4Liczba rzeczywista pojedynczej precyzji
vlax-vbDouble5Liczba rzeczywista podwójnej precyzji
vlax-vbString8Tekst
vlax-vbBoolean11Wartość typu bool
vlax-vbArray8196Tablica

Ten parametr może być tekstem albo stałą liczbową (to nie jest zalecane).

Przykład:

(vlax-make-variant 12.3 vlax-vbDouble)

zwraca:

#< VARIANT 5 12.3 >

 

 

 

comments powered by Disqus