vlr-dwg-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-dwg-reactor

(vlr-docmanager-reactor data callbacks)

Tworzy reaktor związany z rysunkiem w formacie DWG.

Parametry funkcji to:

 • dane ( mogą to być dowolne dane LISP, również nil )
 • para
  • zadarzenie
   • :vlr-beginClose - baza danych rysunku zostanie zamknięta
   • :vlr-databaseConstructed - baza danych rysunku została utworzona
   • :vlr-databaseToBeDestroyed - zawartość bazy danych rysunku zostanie usunięta z pamięci
   • :vlr-beginDwgOpen - przed uruchomieniem rysunku
   • :vlr-endDwgOpen - po uruchomienie rysunku
   • :vlr-dwgFileOpened - nowy rysunek zostanie otwarty w programie
   • :vlr-beginSave - przed uruchomieniem zapisywania rysunku
   • :vlr-saveComplete - po zapisaniu rysunku
  • uruchamiana funkcja

 

zdarzenieilość parametrówparametry

:vlr-beginClose
:vlr-databaseConstructed
:vlr-databaseToBeDestroyed

 

:vlr-beginDwgOpen
:vlr-endDwgOpen
:vlr-dwgFileOpened

1Identyfikator pliku do otwarcia
:vlr-beginSave2

Baza danych do zapisania.

Domyślna ścieżka zapisu pliku , może być zmieniona przez użytkownika

:vlr-saveComplete

2

Baza danych do zapisania.

Ścieżka zapisanego pliku.
comments powered by Disqus