vlr-docmanager-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-docmanager-reactor

(vlr-docmanager-reactor data callbacks)

Tworzy reaktor który jest uruchamiany w czasie zdarzeń związanych z dokumentem.

Funkcja zwraca obiekt reaktora.

Argumenty funkcji:

 • dane reaktora ( dane powiązane z reaktorem, może być nil)
 • para
  • typ reaktora
   • :vlr-documentCreated Użytkownik utworzył nowy lub otworzył istniejący rysunek.
   • :vlr-documentToBeDestroyed Przed zakończeniem pracy z dokumentem.
   • :vlr-documentToBeActivated Przed aktywowaniem dokumentu.
   • :vlr-documentToBeDeactivated Inny dokumnet zostanie aktywowany.
  • funkcja uruchamiana przez reaktror.

Przykład:

(vl-load-com)
(vlr-docmanager-reactor nil '((:vlr-documentCreated . documentCreated)))

(defun documentCreated(reactor_object param-list)
   (alert (strcat    (vlax-get-property (car param-list) 'Name)     " has been created!" ) )
)

Jeśli utworzymy nowy dokument zostanie wyświetlony komunikat.

comments powered by Disqus