vlr-insert-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-insert-reactor

( vlr-insert-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach powiązanych z blokiem

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-beginInsert - przed wstawienie bloku do bazy danych rysunku
   • :vlr-beginInsertM - przed zastosowaniem trójwymiarowej macierzy transformacji.
   • :vlr-otherInsert - blok lub macierz została dodana do bazy danych rysunku. Proces wstawiania do bazy danych rysunku został zakończony, ale transformacja obiektu jeszcze nie została wykonana.
   • :vlr-endInsert - operacja wstawiania została zakończona. W pewnych przypadkach transformacja nie została jeszcze wykonana, lub blok został utworzony, ale jeszcze nie dodany do rysunku. Znaczy to, że obiekt został skopiowany ale jeszcze nie kompletny, nie można np wybierać go do zbioru wskazań do czasu aż zostanie wykonane wywołanie :vlr-commandEnded.
   • :vlr-abortInsert - Operacja wstawiania została przerwana , nie dokończona, pozostawiając bazę danych w niestabilnym stanie.
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • obiekt_reaktora.
   • Lista danych powiązanych z określonym zdarzeniem
:vlr-beginInsert
 • obiekt bazy danych do którego blok ma być wstawiony
 • nazwa bloku do wstawienia
 • źródłowa baza danych bloku do wstawienia
 :vlr-beginInsertM
 • obiekt bazy danych wskazujący bazę danych w jakiej macierz transformacji ma być zastosowana
 • macierz transformacji do wstawienia
 • obiekt bazy danych macierzy
:vlr-otherInsert 
 • obiekt bazy danych do której blok ma być wstawiony
 • żródłowa baza danych bloku
:vlr-endInsert 
:vlr-abortInsert
 • docelowa baza danych
comments powered by Disqus