vlr-lisp-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-lisp-reactor

( vlr-insert-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach powiązanych ze środowiskiem LISP

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-lispWillStart - przed uruchomieniem wyrażenia LISP
   • :vlr-lispEnded - zakończono wywołanie wyrażenia LISP.
   • :vlr-lispCancelled - wyrażenie LISP zostało przerwane/anulowane.
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • obiekt_reaktora.
   • Lista danych powiązanych z określonym zdarzeniem
:vlr-lispWillStarttekst zawierający pierwszą linię wyrażenia LISP które ma być wykonane.
:vlr-lispEndedbrak
:vlr-lispCancelled brak
comments powered by Disqus