vlr-miscellaneous-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-miscellaneous-reactor

( vlr-miscellaneous-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach nie związanych z innymi typami reaktorów

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-pickfirstModified - zmienił się aktywny wybór elementów.
   • :vlr-layoutSwitched - zmieniony został aktywny arkusz
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • obiekt_reaktora.
   • Lista danych powiązanych z określonym zdarzeniem
:vlr-pickfirstModifiedbrak
:vlr-layoutSwitchednazwa nowo aktywowanego arkusza
comments powered by Disqus