vlr-mouse-reactor

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlr-mouse-reactor

( vlr-mouse-reactor dane wywołanie )

Tworzy obiekt reaktora który uruchamia się przy zdarzeniach związanych z użyciem myszki.

Funkcja przyjmuje parametry:

 • dane - dowolne dane AutoLISP powiązane z obiektem reaktora, mogą to być teksty, liczby, listy, symbole w tym T, nil.
 • wywołanie - lista asocjacyjna łącząca zdarzenie z wywoływaną funkcją.
  • nazwa_zdarzenia
   • :vlr-beginDoubleClick - użytkownik kliknął podwójnie.
   • :vlr-beginRightClick - użytkownik kliknął prawym przyciskiem myszy
  • Funkcja do uruchomienia. - symbol reprezentujący funkcję do wywołania.
   Argumenty funkcji:
   • obiekt_reaktora.
   • Lista - 3 współrzędne klikniętego punktu

 

comments powered by Disqus