biuro@zwcad.pl

Podpowiedź atrybutu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Podpowiedź atrybutu

Jest to tekst jaki pojawi się w linii poleceń zachęcający do wpisania wartości atrybutu.

Podpowiedź możemy ustawić podczas definicji atrybutu.

UWAGA. Miejsce pojawienia się podpowiedzi zależy od zmiennej ATTDIA.

Podpowiedź może się wyświetlać w linii poleceń lub oknie dialogowym. 

 

Poniżej pokazano okno edycji atrybutu oraz zaznaczono pole podpowiedzi.

podpowiedz atrybutu

 

A tak wygląda linia poleceń podczas wstawiania atrybutu.

podpowiedz w linii polecen