Prostokąt

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Prostokąt

Za pomocą narzędzia do rysowania prostokątów możemy narysować prostokąt zwykły, z zaokrąglonymi lub ściętymi narożnikami. 

Również dostępne są narzędzia do rysowania tego kształtu na określonym poziomie, oraz nadaniu grubości (wysokości) jak i szerokości linii.

Możemy narysować prostokąt o zadanym polu powierzchni, obrócony pod odpowiednim kątem.

Domyślnie wskazujemy przeciwległe narożniki prostokąt. Pokazaliśmy to na animacji poniżej.

 

rysowanie prostokata

Polecenie wywołujemy z "Paska ikon rysuj" lub wpisując w linii poleceń PROSTOKĄT (_RECTANGLE).

Następnie możemy wskazać punty przeciwległych narożników prostokąta, lub wybrać opcję:

 • Fazuj - program zetnie narożniki prostokąta. Należy podać wartość dla pierwszej oraz drugiej fazy

  prostokat fazowany

 • Poziom - rysowanie na innej wysokości
 • Zaokrąglij - narożniki prostokąta zostaną zaokrąglone zadanym promieniem

  prostokat promien

 • Kwadrat - wszystkie boki będą miały tą samą długość.

  rysowanie kwadratu

 • Grubość - wydłużenie prostokąta w osi Z,
 • Szerokość - zmiana grubości kreski prostokąta (narysowany prostokąt to w rzeczywistości polilinia).

  prostokat z szerokoscia

Po wskazaniu pierwszego narożnika prostokąta ukaże się kolejne menu z opcjami:

 • OBszar - podejemy pole powierzchni prostokąta, oraz długość jednego boku, długość drugiego boku zostanie wyliczona automatycznie.
 • Wymiary - możemy wprowadzić szerokość i wysokość prostokąta. Następnie wybieramy jedno z 4 możliwych pozycji na ekranie.
 • Obrót - określamy kąt obrotu prostokąta.

  rysowanie prostokata pod katem

 

Zobacz również: Pasek ikon Rysuj, Jak narysować kwadrat o zadanym polu powierzchni