=

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
=

Porównuje liczby i teksty zwraca true jeśli są takie same, false jeśli różne.

Nie należy natomiast wykorzystywać tej funkcji do porównywania list np współrzędnych punktów
(= (list 0 0 0 ) (list 0 0 0 ) ) zwróci nil
W takim przypadku należy wykorzystać funkcję equal