acad_truecolordlg

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
acad_truecolordlg

Wyświelta okno pozwalajace wybrać kolor

 

W odróżnieniu od funkcji acad_colordlg , która pozwalała na wybór koloru w trybie indeksowanym, funckja acad_truecolordlg pozwala na wybór z pełnej przestrzeni kolorów.

(acad_truecolordlg (cons 62 137 ))
wyświetla  okno gdzie domyślnie wybrany jest kolor o indeksie 137
(acad_truecolordlg (cons 420 137 ))
wyświetla  okno gdzie domyślnie wybrany jest kolor o składowej niebieskiej równej 137
Jeśli przełączymy na zakładkę palety kolorów i wybierzemy np "DIC 315" funkcja zwróci wartość:
((62 . 23) (420 . 12810832) (430 . "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 315"))

Czyli wybrany kolor w reprezenacji indeksowanej najbliżej jest kolor 23. w TrueColor najbliżej jest kolor 12810832, w książce kolorów otrzymujemy nazwę.

comments powered by Disqus