angtos

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
angtos

(angtos kąt [ tryb [dokładność ]  ] )

Zamienia kąt bezwzględny w radianach na tekst z uwzględnieniem ANGBASE

Funkcja działa podobnie do rtos, ale służy do zamiany kątów nie liczb,
Opcjonalny argument wywołania funkcji - tryb określa sposób reprezentacji - format tekstu

Tryb Opis  Przykład 
'0  Stopnie dziesiętne  360d
1  Stopnie,minuty,sekundy  47d29'15''
2  Grady  132g
3  Radiany  6.28r
4 Jednostki geodezyjne N 82d W

Drugi opcjonalny argument wywołania funkcji - dokładność określa ilość miejsc "po przecinku"

(angtos 0.45 0 3) zwraca: "25.783"

(angtos 0.45 0 2) zwraca:"25.78"

(angtos 0.45 1 )  zwraca: "26d"

(angtos 0.45 2 2) zwraca: "28.65g"

(angtos 0.45 3 5 ) zwraca: "0.45000r"

(angtos 0.45 4 3 ) zwraca: "N 64d13'1\" E"

comments powered by Disqus