vlax-curve-getSecondDeriv

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-getSecondDeriv

(vlax-curve-getSecondDeriv curve-obj param)

Zwraca drugą pochodną krzywej w zadanym parametrze.

 

(command "spline" "0,0" "6,7" "12,2" "22,8" "" "" "")
(setq spline (vlax-ename->vla-object (entlast)))

(setq midparam(/ (- (vlax-curve-getEndParam spline )
                 (vlax-curve-getStartParam spline )
       
      ) 2.0 ))  ; zwraca 14.3458

(setq secderied(vlax-curve-getSecondDeriv spline midparam ) )

zwraca: (0.0129237 0.0529116 0.0)

 

 

 

 

comments powered by Disqus