vlax-curve-isPlanar

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
vlax-curve-isPlanar

(vlax-curve-isPlanar krzywa)

Sprawdza czy wszystkie punkty płaszczyzny leżą na tej samej płaszczyźnie

(command "_3dpoly" "-6.8,4.3,0.0" "-5.2,-3.0,3.0" "5.2,-3.0,0.0" "0.0,6.0,0.0" "")
(setq powierzchnia (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vlax-curve-isPlanar powierzchnia )

Zwraca wartość nil. drugi punkt jest na wysokości innej niż 0.

(command "_circle" "-6.8,4.3,0.0" 6.0)
(setq circle (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(vlax-curve-isPlanar circle)

Zwraca wartość T. wszystkie punkty okręgu są na tej samej płaszczyźnie.

 

comments powered by Disqus